Det är TT som rapporterar att 12–13-åriga brittiska pojkar kommer att erbjudas vaccin mot HPV, humant papillomvirus, från och med september i år.

Experter vid landets folkhälsomyndighet räknar med att vaccinationsprogrammet – som nu alltså kommer att omfatta såväl pojkar som flickor – fram till 2058 kommer att ha förhindrat 114 000 fall av cancer, sedan det infördes för flickor 2008. 

Här i Sverige bereds frågan om att erbjuda även pojkar HPV-vaccin inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet fortfarande i Regeringskansliet.

I mars beslutade Blekinge att man som första region i landet skulle erbjuda pojkar HPV-vaccin, men som Läkartidningen berättat stod det nyligen klart att planerna försenas på grund av brist på resurser. Enligt företrädare för regionen kan det hela vara på banan tidigast höstterminen 2020.

I Sverige har flickor erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010 som skydd mot livmoderhalscancer.

Enligt Folkhälsmyndigheten skulle HPV-vaccination av pojkar kunna förebygga ytterligare 120 till 130 cancerfall varje år, beroende på val av vaccin. Hos män handlar det främst om cancer i svalg, penis och anus.