– Vi arbetar för att alla patienter ska få sin behandling inom den tidsram som deras sjukdom kräver. Efter medicinsk bedömning kommer vissa patienter erbjudas strålbehandling i andra regioner i Sverige eller i Finland, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, i en kommentar på regionens webbplats.

Enligt Region Stockholm är bakgrunden att det för närvarande är ovanligt många patienter som ska få strålbehandling. En del patienter har redan fått erbjudande om strålbehandling i andra regioner, men som en extra säkerhetsåtgärd kommer nu vissa patienter att erbjudas strålbehandling i Finland.

Tidningen »Mitt i« rapporterar att det framför allt handlar om patienter med bröstcancer som kommer att erbjudas vård i Finland, och regionens bedömning är att man kommer ha behov av att skicka patienter till Finland i ett antal månader.

– Vi räknar med att det är enstaka patienter per vecka. När vi har den fulla kapaciteten inom strålbehandlingen kommer vi inte behöva hjälp av andra, säger Elda Sparrelid till tidningen.

Det är inte första gången den svenska sjukvården söker avlastning i Finland. Under sommarmånaderna 2017 rådde ett ansträngt läge för neonatalvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att klara vårdbehovet hyrde sjukhuset två neonatalvårdplatser i Åbo, Finland.

I år har Akademiska sjukhuset dock inte några avtalade vårdplatser utomlands, varken i Finland eller på andra håll, enligt sjukhusets presstjänst.