Fem nya cancerterapier har tillkommit när WHO nu publicerar sin uppdaterade lista över essentiella, det vill säga livsnödvändiga, läkemedel.  

Enligt WHO är de fem cancerläkemedlen de läkemedel som anses ge bäst överlevnad vid melanom, lungcancer, blodcancer och prostatacancer. Med på listan finns nu till exempel immunkontrollpunktshämmarna nivolumab och pembrolizumab, som bland annat revolutionerat behandlingen vid spritt malignt melanom.

Listan har också uppdaterats med tre nya antibiotikabehandlingar som ska användas som sistahandsalternativ vid infektioner på grund av multiresistenta bakterier: ceftazidim plus avibactam, meropenem plus vaborbactam respektive plazomicin.

Ytterligare en nyhet är blodförtunnare av typen NOAK, nya orala antikoagulantia, som alternativ till trotjänaren warfarin för att förhindra stroke hos patienter med förmaksflimmer och för behandling av blodproppar i venerna i framför allt benen – så kallad djup ventrombos.

Totalt har 51 nya läkemedel lagts till listan – 28 för vuxna och 23 för barn. Dessutom har nya indikationer angetts för 26 läkemedel som redan tidigare funnits med. 

Vid sidan om listan över essentiella läkemedel har WHO även uppdaterat sin lista över essentiell diagnostistik.

WHO:s lista över essentiella läkemedel

Listan är en förteckning över de mest effektiva, säkra och kostnadseffektiva läkemedel som bedöms utgöra minimumbehovet för ett basalt hälso- och sjukvårdssystem.

Listan lanserades 1977 och uppdateras sedan dess vartannat år.

Många länder har utifrån WHO:s lista utformat egna listor över livsnödvändiga läkemedel.