Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en pågående tillsyn av Karolinska universitetssjukhuset i ärendet där en judisk läkare larmat om trakasserier på antisemitisk grund.

Men med anledning av att DO fått kompletterande uppgifter har myndigheten beslutat att inleda ytterligare en tillsyn. Den här gången gäller tillsynen huruvida den judiska läkaren utsatts för repressalier. Det framgår av ett brev som DO skickat till sjukhuset.

Enligt nyhetsbyrån Siren uppger läkaren i brev till DO att sjukhusledningen »fortsätter en upptrappning av trakasserier, utfrysning, targeting, ryktesspridning och lögner mot mig som visselblåsare«.

Senast den 16 augusti ska sjukhuset lämna skriftliga kommentarer till DO om uppgifterna om repressalier. Sjukhuset ska också svara på vilka rutiner sjukhuset har i sin verksamhet i syfte att förhindra repressalier.

Utöver dessa två ärenden finns ett tredje pågående ärende hos DO som rör det här fallet. Det gäller läkarföreningens hantering av ärendet.

Läs mer:

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Läkare på Karolinska kallad till USA:s ambassad

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism