Harriet Wallberg.

Harriet Wallbergs uppdrag består av att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå inom det medicinska området.

I uppdraget ingår också att se över Statens medicinsk-etiska råds (Smers) uppdrag och lämna förslag på hur rådets uppdrag kan formuleras. Harriet Wallberg ska också redovisa för- och nackdelar med olika organisationsformer.

– Det är positivt att Socialdepartementet nu går vidare i sin beredning vad gäller rådets framtida uppdrag och organisationsform, säger Smers ordförande Kenneth Johansson i en kommentar på rådets webbplats.

Harriet Wallbergs uppdrag gäller från och med den 1 augusti till och med den 30 april 2020. Uppdraget ska genomföras i samråd med Smer och riksdagens socialutskott.

I oktober förra året presenterade Statskontoret en översyn av Smers verksamhet. Slutsatserna var att Smer sköter sitt uppdrag väl och att rådet uppfattas som en seriös och kompetent aktör. Men enligt Statskontoret skulle Smer kunna fungera ännu effektivare om det fick en mer renodlad roll med tydligare och mer avgränsade uppgifter.

Harriet Wallberg har tidigare varit rektor vid Karolinska institutet och universitetskansler vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 2016 tvingades hon dock sluta som universitetskansler. Anledningen var hennes agerande i Macchiarini-affären. Därefter placerades hon som generaldirektör i Regeringskansliet.

2017 fick Harriet Wallberg uppdraget att leda regeringens utredning om undersköterskeyrket. Utredningens slutsatser presenterades i april i år.

Läs också:

Statskontoret om Smers verksamhet

Smer: Etisk analys behövs för förändringar i sjukvården