De senaste fem åren har färre fall av hepatit C rapporterats i Sverige, från cirka 2 000 fall per år till drygt 1 600 under 2018. De flesta av dessa har fått sin infektion i Sverige, och storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne står för mer än hälften av alla rapporterade fall. Cirka 70 procent har smittats via injektion av droger med orena injektionsverktyg, och enligt Folkhälsomyndigheten är en viktig åtgärd för att minska spridningen därför att tillhandahålla rena sprutor. Under de senaste två åren har sprututbytesprogram i de flesta regioner i Sverige startats upp.

Även hepatit B minskar, från cirka 2 000 rapporterade fall per år under de senaste åren till runt 1 200 fall under 2017 och 2018. Tydligast är nedgången hos personer som har fått sin hepatit B utomlands, och nedgången kan förklaras av en minskad integration av människor från länder med hög förekomst av hepatit B. Merparten av alla som diagnostiseras med hepatit B har en kronisk infektion som de fått innan de kom till Sverige.

Världshälsoorganisationen WHO har som globalt mål att hepatit B och C ska vara eliminerade till år 2030, och för att uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem har den 28 juli utsetts till hepatitdagen. I dag lever cirka 260 miljoner människor med hepatit B och 70 miljoner med hepatit C. För att kunna uppnå WHO:s mål har Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt kunskapsunderlag med rekommendationer för hälsofrämjande och förebyggande arbete kring hepatit B och C.

Läs även

Snart rena sprutor i hela landet

Hela kunskapsunderlaget från Folkhälsomyndigheten