Det var hälso- och sjukvårdsnämnden som i mars beslutade att alla pojkar i årskurs 5 och 6 i Blekinge ska erbjudas vaccin mot HPV. Men nu visar det sig att planerna försenas. 

Enligt SVT Blekinge hade den styrande Alliansen inte förankrat beslutet hos länets skolor som ska utföra vaccinationerna. Och nu meddelar de att resurser saknas och att vaccinationen kan komma igång tidigast höstterminen 2020.

– Skolorna behöver mer tid på sig och Blekinge lär förmodligen inte införa vaccinationen före de flesta andra regioner, säger Markus Alexandersson (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till SVT Blekinge.

Men hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Emma Stjernlöf (M), hoppas fortfarande att Blekinge ska bli först i landet med vaccinering av pojkar.

– Vad jag vet är det fortfarande ingen annan region som lyft upp det för beslut så vi är först med beslutet. Förhoppningsvis också med införandet, säger hon till SVT.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har det gått 1,5 år sedan Folkhälsomyndigheten la fram sin utredning om att införa HVP-vaccin för pojkar. De flesta remissinstanserna var positiva, men Sveriges Kommuner och landsting pekade på att kostnaden skulle bli betydligt högre än vad Folkhälsomyndigheten räknat med och vill få statlig kompensation för detta.

Frågan bereds fortfarande i regeringskansliet.

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010 som skydd mot livmoderhalscancer.

Enligt Folkhälsmyndigheten skulle HPV-vaccination av pojkar kunna förebygga ytterligare 120 till 130 cancerfall varje år, beroende på val av vaccin. Hos män handlar det främst om cancer i svalg, penis och anus.

 

Läs även:

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar

Kostnaden för HPV-vaccin till pojkar ska utredas ytterligare

Ny regering krävs för beslut om HPV-vaccin för pojkar