I februari lämnade vårdbolaget Aleris, som drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012, avtalet med Region Gävleborg om att driva Bollnäs sjukhus. Avtalet bröts i förtid »som ett resultat av Aleris nya strategiska inriktning«.

– Vi har haft ett jättegott samarbete med Aleris och hade gärna valt att fortsätta. Det var de som ville avsluta avtalet i förtid, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

I juli såldes Investor Aleris sjukvårdsdel till riskkapitalbolaget Triton (se faktaruta).

Alla utom en fast anställd medarbetare – 322 av 323 – stannar kvar när Region Gävleborg tar över driften av sjukhuset första november. Verksamhetscheferna har också valt att fortsätta, liksom Elisabeth Winsjansen som är chef för Aleris Specialistvård Bollnäs.

– Det är jättebra att ledningen stannar. Det borgar för att vi kan fortsätta bedriva samma vård. För patienterna ska det inte bli några stora förändringar utom möjligtvis att personalen kommer att ha andra kläder, säger Göran Angergård.

Elisabeth Winsjansen, beskriver i ett pressmeddelande, beslutet som enkelt:  

– För mig handlar det här om en spännande utveckling, inte avveckling. Det stod ganska tidigt klart för mig att det här är en resa jag vill vara med på. Hälso- och sjukvårdsledningen i regionen har beskrivit ett arbetssätt och ett ledarskap som bygger på tillit till verksamheten, och där finns en stor vilja att lära och ta del av det vi utvecklat på Bollnäs sjukhus under åren med Aleris.

Bollnäs sjukhus har under flera år rankats högt när Dagens Medicin utser landets bästa sjukhus. Sjukhuset hamnade exempelvis på en femteplats i kategorin »Sveriges bästa mindre sjukhus 2018«.

För att verksamhetsövergången ska gå bra har regionen startat ett övergångsprojekt som leds av två konsulter.

Vad blir svårast att lösa?

– Jag tror den största utmaningen blir att få tillräckligt många läkare på plats, säger Göran Angergård.

I dag är drygt hälften av läkarna på Bollnäs sjukhus inhyrda. När hyrläkarna inkluderas har sjukhuset cirka 400 anställda.

– I princip är det bara läkare som hyrs in. Nästan all övrig personal är fast anställd, säger Göran Angergård.

I en artikel i tidningen Sjukhusläkaren säger sjukhusledningen att det skulle vara svårt att klara läkarbemanning på det lilla glesbygdssjukhuset utan konsultläkare. Hyrläkarna väljs noga ut för att passa in. Många fungerar som fasta konsulter och har arbetat på sjukhuset i flera år.

Men Region Gävleborg har som mål att bli oberoende av inhyrda läkare i februari 2020.

– Aleris har drivit verksamheten på ett lite annat sätt än vi vill. Många läkare har varit anställda på konsultbasis. Vår målsättning är att få fast anställd personal.

För att säkra läkarbemanningen till övergången har regionen dock gått ut med avrop till bemanningsföretag som man har avtal med.

Region Gävleborg ser den regionala sjukhusdriften som en tillfällig lösning. I regionen har ett politiskt beslut fattats om att Bollnäs sjukhus ska drivas av en privat aktör.

Läs även:

Ny upphandling väntar Bollnäs sjukhus

Regionen övertar Bollnäs sjukhus från Aleris

Primärvård för 300 miljoner säljs

Aleris säljs med fokus på sjukvård

Aleris tar över drift av Bollnäs sjukhus (2012)

Aleris verksamheter som går över till Region Gävleborg

Cirka 80 procent av verksamheten vid Bollnäs sjukhus och hela verksamheten vid Aleris specialistvård Söderhamn berörs av övergången. Antalet operationer som utförs i de båda verksamheterna är cirka 3 100 per år. Omsättningen uppgår till 380 miljoner kronor per år.

Aleris fortsätter att driva Aleris Hälsocentral Bollnäs och Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta. Aleris kommer också att fortsätta driva ögonverksamheten vid Bollnäs sjukhus.

Källa: Region Gävleborg

Aleris ägarbyten

Aleris har ägts av Investor sedan 2010. Hösten 2018 sålde Investorägda Aleris sin omsorgsverksamhet till omsorgsbolaget Ambea (där riskkapitalbolaget Triton är en stor aktieägare).

I juli i år sålde Investor sjukvårdsdelen till Triton. Triton ägde en gång i tiden det omskrivna Carema, som hösten 2013 bytte namn till Vardaga.