Som Läkartidningen berättat rekommenderar NT-rådet sedan drygt ett år regionerna att använda det antivirala läkemedlet Truvada (emtricitabin tenofovirdisoproxil) för att förebygga hiv – så kallad pre-expositionsprofylax (PrEP) – hos personer med hög risk att smittas. 

Nu rapporterar Svenska Dagbladet att intresset för att få behandlingen verkar vara större än väntat. 

På Södersjukhuset har 330 personer redan påbörjat behandling sedan den började förskrivas – och då inom läkemedelsförmånen – i höstas. Ytterligare 600 står i kö för bedömning.

– Jag är lite överraskad över hur många det är. Det var nästan omöjligt att i förväg beräkna hur många patienter det skulle kunna bli, och vi blev lite tagna på sängen över intresset, säger Bo Hejdeman, läkarchef på infektionskliniken/Venhälsan till Svenska Dagbladet.  

Samtidigt försöker Södersjukhuset se till att de som vill ha hiv-profylax inte tränger undan de hiv-positiva patienter som behöver behandling. 

– Det finns säkert en praktisk gräns, men vi får se. Det handlar om vilka medel som vi kan få för att erbjuda det här. Jag har kontakt med ansvariga på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi får se hur landstinget prioriterar sina pengar, säger Bo Hejdeman.

Enligt tidningen erbjuder i princip samtliga regioner behandlingen till personer med hög risk för hiv.

Läs också:

Stockholm börjar med hiv-förebyggande läkemedel

NT-rådet rekommenderar hiv-profylax till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten vill se förebyggande behandling mot hiv

»Patienterna är mer rädda för hiv än för Truvada«