Rapporten, som är beställd av Sveriges yngre läkares förening (Sylf) och gjord av konsultföretaget WSP, heter »I väntan på AT, En samhällsekonomisk studie«.

I rapporten konstateras att väntetiderna för AT-tjänstgöring har ökat och att det år 2017 och 2018 var ett underskott på nästan 200 AT-platser. Därefter sägs att: »Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv leder detta till lägre produktivitet i vården med negativa externa effekter som följd samt ökad risk för att läkare väljer att lämna yrket, vilket i sin tur resulterar i högre offentliga utbildningskostnader och lägre avkastning på läkarutbildningen«.

En del av rapporten utgörs av en enkätundersökning där det framgår att det är vanligt att yngre läkare funderar på att lämna sjukvården. »Det är dock bara ett fåtal som uppger att väntetider för AT är det direkta skälet till att man överväger att lämna. Det som väger tyngst är arbetsmiljön, den höga arbetsbelastningen, det stora ansvaret i kombination med små möjligheter att påverka arbetstider och arbetssituation. Det framkommer också ett utbrett missnöje med lönenivåer och löneutveckling.«

Att yngre läkare funderar på att byta yrke framgick även i förra årets AT-rankning. Då konstaterade Sylfs dåvarande ordförande Jonas Ålebring:

– Det är ett väldigt slöseri både med samhällets resurser och individens resurser. Det spelar jättestor roll, det påverkar kompetensförsörjningen.

I rapporten ges också ett räkneexempel som kommer fram till att den samhällsekonomiska kostnaden för den lägre produktivitet som blir följden av längre väntetider på AT-tjänstgöring kan uppgå till kring 200 miljoner kronor om året.

När rapporten i dag, måndag, presenterades och diskuterades på ett seminarium arrangerat av Sylf under Almedalsveckan i Visby fick Sylf en viss förståelse för de yngre läkarnas situation från Marie Morell (M), ordförande i sjukvårdsdelegationen hos Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Hon välkomnade bland annat om Sylf kunde förse SKL med uppgifter som skulle kunna användas för att skapa bättre förutsättningar på arbetet för yngre läkare.

Madeleine Liljegren, ordförande i Sylf, tog direkt emot den ”utsträckta handen” och sade:
– Självklart har vi siffror och vi träffas gärna och pratar med dig om det.