Fredrik Lennartsson, chef för vård och omsorg på SKL, Jonas Andersson (L) regionråd i Västra Götaland, Talla Alkurdi (S) regionråd i Stockholm, Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin. Foto: Jesper Cederberg

Året är 2025 och den svenska primärvården har utvecklats till en stor framgångssaga. Men vilka åtgärder var det som ledde till att primärvården fick ett sådant uppsving? Det var frågan som panelen ombads resonera kring när Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) höll ett seminarium i Almedalen.

Magnus Isacson, ordförande i SFAM, lyfte fram saker som listningstak med ett begränsat antal patienter per läkare, att det har kommit till bra lösningar för videomöten eller telefon samt nya avancerade beslutsstöd. 

– En annan bra sak är att politikerna har fått ett väldigt stort förtroende för oss också. De har fått en väldigt god insyn och förståelse för komplexiteten i primärvården, att vi inte kan följa exakta vårdprogram för enskilda sjukdomar. Det är väldigt mycket tillitsbaserad styrning 2025, sa han.

Talla Alkurdi (S), regionråd i Stockholm, tog också upp tillit när hon blickade framåt till 2025.

– Sjukvården baseras på tillitsstyrning. Resurserna fördelas inte efter »pinnjakt«, utan den fasta ersättningen är grunden för hur resurserna fördelas. Vi ser nu också till att forskningsmedel riktar sig mot primärvården.

Störst applåder från åhörarna fick Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götalandsregionen, när han lyfte fram tillit ur ett annat perspektiv. 

– En stor anledning till att det blivit så framgångsrikt 2025 är att Försäkringskassan helt vände. När Försäkringskassan började visa primärvårdsläkarna tillit i deras sjukskrivningar och att man inte behöver komplettera hela tiden, då blev det en märkbar förändring.

Seminariet bestod dock inte bara av framtidsvisioner om en glimrande och välfungerande primärvård. Som avslutning ombads panelmedlemmarna också nämna en konkret förändring som var och en kan göra i sin roll i dag för att man ska nå målbilden 2025.

Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL), valde att lyfta fram den statliga primärvårdssatsningen på totalt 2,4 miljarder kronor som nyligen presenterats.

I arbetet med att ställa om mot en mer nära vård vill han försöka se till att regioner och kommuner verkligen använder pengarna för att göra en omställning till en mer nära vård, och att medlen inte försvinner ner i ett »svart hål«.

Jonas Andersson, pekade på att det förmodligen inte finns så många genvägar till en framgångsrik primärvård, men han framhöll att det kan finnas ett par enklare åtgärder att ta till.

– En åtgärd, som inte är liten men som inte är så svår, är att hitta ett attraktivt system för att andra specialister ska kunna dubbelspecialisera sig till allmänmedicinare. Det är ändå en genväg man kan ta för att nå målet lite snabbare.

Talla Alkurdi lovade å sin sida att prata med det blågröna styret i Region Stockholm.

– Jag ska prata om att utöka resurserna till primärvården, om att vi ska få fler fasta ersättningar, blir självförsörjande på AT-platser, säkra forskningspengar till primärvården och att vi börjar slå ihop vårdval.

SFAM:s ordförande Magnus Isacson avslutade med att säga att man heller inte får glömma primärvårdens positiva sidor.

– Det är mycket vi vill ändra på, men vi får inte bara haka upp oss på det. Framför allt inte när vi pratar med våra yngre kollegor, AT-läkare och yngre ST-läkare. Vi måste också föra fram att vi har världens roligaste jobb. Det är viktigt.