2014 beslutade Region Norrbotten att akutmottagningen vid Sunderby sjukhus skulle införa specialister i akutsjukvård och starta upp ST-block i akutsjukvård som basspecialitet – med långsiktigt mål att kunna bemanna akuten med akutläkare dygnet runt alla dagar i veckan.

Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande på Sunderby sjukhus, beskrev satsningen som en stor kvalitetsförhöjning.

– Vi kommer få specialister i första linjen, sa han till P4 Norrbotten när satsningen startade 2015.

Sedan dess har regionen kontinuerligt rekryterat ST-läkare i akutsjukvård till Sunderby, som dock saknar fast anställda specialister i akutsjukvård. Nu – fem år efter beslutet – är det svårt att se satsningen som något annat än ett misslyckande. Sedan starten har fyra av sju ST-läkare sagt upp sig.

Förra hösten rapporterade Läkartidningen att två ST-läkare slutat och att resten av gruppen funderade på att göra det. Orsaken var bristande handledning. För att lösa handledningsproblemen anlitade regionen hyrläkare. Sedan dess har ytterligare två ST-läkare i akutsjukvård sagt upp sig.

Ni har tappat mer än hälften av ST-läkarna. Hur ser du på det?

– Det är naturligtvis inte bra. Men det är framför allt en direkt reaktion på att vi inte haft något kollektivavtal. Handledningen har vi haft på plats ett tag, säger verksamhetschefen Mattias Morin.

Enligt honom har avsaknaden av kollektivavtal resulterat i att ST-läkarna bara kunnat arbeta dagtid.

– Är inte kollektivavtalet på plats efter sommaren tror jag att vi kommer att se fler uppsägningar. Men jag räknar med att avtalet ska finnas på plats i augusti/september, säger Mattias Morin som uppger att förhandlingschefen i regionen har fått i uppdrag att börja förhandlingar om ett kollektivavtal direkt efter semestern.

Varför har det inte tecknats något kollektivavtal?

– Från regionens håll har man inte riktigt vetat vilket avtal man ska satsa på. Det har varit delade meningar om akutläkarna ska ha ett annorlunda avtal än alla andra läkare har. Och sen har frågan tyvärr dragit ut alldeles för länge på tiden.

Peter Johansson, ordförande i Norrbottens läkarförening och överläkare vid medicinkliniken, Sunderby sjukhus, delar dock inte bilden att det är kollektivavtalsfrågan som är problemet. Han pekar ut andra orsaker till att ST-läkarna slutat:  

– Det är brister i chefskap, handledning och styrning, säger han.

För att åtgärda problemet anser Peter Johansson att det måste till en hållbar utvecklingsplan över tid, där det bland annat framgår hur många tjänster det ska bli och hur många man ska anställa per år.

– Det måste finnas en budget för den slutliga kliniken och det måste finnas en plan för hur pengarna till den nya kliniken ska tas från de kliniker som för närvarande bär jouransvaret och gör jobbet, tillägger han.

Vad gäller frågan om kollektivavtal understryker Peter Johansson att den ägs av arbetsgivaren som inte tagit något initiativ i frågan på flera år.

– Från läkarfacket har vi inte satt några käppar i hjulet. Man hade kunnat använda nuvarande beredskapsavtal och man hade kunnat ingå ett nytt avtal, säger han.

Tills avtalet är på plats har rekryteringen av nya ST-läkare satts på paus.  

– Vi har legat lågt i väntan på att detta ska ordna upp sig. Man vill naturligtvis kunna presentera ett bra upplägg, med kollektivavtal och bra handledning, när man rekryterar nya ST-läkare. Men så fort det är klart kommer vi att rekrytera fler, säger Mattias Morin. 

Två av de fyra ST-läkarna som har slutat har börjat på ett annat sjukhus i länet i stället, en har gått till ett sjukhus utanför länet och en har bytt till en annan specialitet.

Läs också:

IVO gillar inte »fiktiv avdelning«

Läkare larmar om »kaosartad« vårdplatsbrist vid Sunderby sjukhus

Läkarna på Sunderby sjukhus larmar på nytt

29 läkare larmar om hotad patientsäkerhet på Sunderby sjukhus

»Vi har inte sällan 30-40 patienter som bedöms som utskrivningsklara«

Bakgrund

2014 beslutade Region Norrbotten att akutmottagningen vid Sunderby sjukhus, som ligger mellan Luleå och Boden, ska ha specialister i akutsjukvård och starta ST-block i akutsjukvård som basspecialitet – med mål att akutmottagningen ska bemannas av akutläkare dygnet runt årets alla dagar.

Visionerna är, enligt Region Norrbotten, att kompetensen och patientsäkerheten ska öka och väntetiderna ska minska med specialister i akutsjukvård i första ledet på akuten.

Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus är ett akutsjukhus med ansvar för traumaomhändertagandet i hela länet och med intensivvård dygnet runt. Akutmottagningen besöks av fler än 30 000 patienter per år.

Sjukhuset byggdes 1999 och just nu pågår omfattande om- och tillbyggnader. Akutmottagningen är mitt uppe i en ombyggnad och verksamheten bedrivs sedan våren 2018 i provisoriska lokaler. Akutmottagningen kommer att vara kvar i de tillfälliga lokalerna till hösten 2022.