Det är en grupp med mer än 100 forskare som nu gjort en så kallad helgenomundersökning (GWAS) med närmare 17 000 personer med anorexi och drygt 55 000 kontrollpersoner utan sjukdomen. 

I studien, som publiceras i Nature Genetics, identifierade forskarna åtta genvarianter som var vanligare vid anorexi.

De fann också att den genetiska risken för anorexi överlappade med den genetiska risken för psykiatriska tillstånd som tvångssyndrom och depression, vilket var väntat enligt forskarna.

Mer förvånande, anser de, är att den genetiska risken för anorexi också var kopplad till genetisk benägenhet till hög fysisk aktivitet – och omvänt kopplad till den genetiska risken för övervikt.

Avvikande ämnesomsättning hos patienter med anorexi brukar ofta anses bero på svält, men enligt forskarna visar de nu aktuella fynden att avvikande ämnesomsättning kan ha genetiska orsaker och därmed bidra till utveckling av sjukdomen.

Enligt forskarna ger resultaten ytterligare stöd för att anorexi ska betraktas som en både metabol och psykiatrisk sjukdom. 

Mikael Landén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och ansvarig för den svenska delen av studien, säger i ett pressmeddelande:

– Anorexia nervosa kan vara en »metabolisk–psykiatrisk sjukdom« och det är viktigt att ta hänsyn till både metaboliska och psykologiska faktorer när man söker nya behandlingsmetoder för denna potentiellt dödliga sjukdom.