Läkartidningen har tidigare rapporterat om de stora problem som den sjukhusgemensamma sterilcentralen vid Nya Karolinska sjukhuset, NKS, dragits med. Och om hur sjukhuset i våras gjorde en anmälan enligt lex Maria efter ett stort antal avvikelserapporter kopplade till sterilcentralen.

I våras meddelade sjukhuset att en »nygammal« sterilenhet skulle öppna i de gamla sjukhuslokalerna för att avlasta sterilcentralen på NKS.

Nu rapporterar alltså Gefle Dagblad att sterilcentralen vid NKS vänt sig till Gävle sjukhus för att »få hjälp med ett jobb man inte längre mäktar med«.

Med start i juni började lasterna med operationsinstrument från Astrid Lindgrens barnsjukhus anlända till Gävle, uppger tidningen. 

Ett avtal har slutits om fortsatt samarbete kring sterilisering av instrumenten från Astrid Lindgrens barnsjukhus till och med januari 2020, med möjlighet till förlängning i sex månader. 

Avtalet innebär att Gävle sjukhus varje vardag tar emot 200 till 250 operationsinstrument för sterilisering.

Kostnaden för det hela är cirka 100 000 kronor i månaden, enligt Gefle Dagblad.

Enligt de cirka 200 avvikelserapporterna har problemen vid sterilcentralen på NKS bland annat handlat om att operationsinstrument varit smutsiga. Bland annat har koagulerat blod och vävnadsbitar upptäckts på instrument som ska användas.

Av avvikelserapporterna framgick också att operationsinstrument fattats eller blivit fellevererade, vilket lett till att operationer fördröjts och att patienter varit sövda för länge.

Läs också:

Sterilcentralen på NKS lex Maria-anmäls

Stora problem vid sterilcentralen vid NKS – operationer fördröjs