Tidigare i år konstaterade SBU i en rapport att det i stort sett saknas aktuella systematiska översikter – som har hög relevans för svensk smärtvård –  om olika behandlingsprogram vid långvariga smärttillstånd.

Nu får myndigheten i uppdrag att titta vidare på området. 

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får SBU 700 000 kronor för att under 2019 »utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd«. Lika mycket får myndigheten för att »utvärdera metoder för behandling och rehabilitering vid fibromyalgi«.

Uppdragen ska delredovisas senast i mitten av december i år och vara helt färdiga två år senare.