»Vi kommer att fortsätta bevaka detta. Dels på dialogmötena, dels genom att följa hur risk- och konsekvensanalyserna fortgår«, säger Anna Wärme på Skaraborgs sjukhus Skövde och vice ordförande i Västra Götalands läkarförenings sektion i Skaraborg.

Skaraborgs sjukhus, som omfattar fyra sjukhus i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, måste dra ned på kostnaderna för att få ordning på ekonomin.

Därför har sjukhusstyrelsen gett sjukhusledningen order om att utreda ett omfattande paket med besparingsåtgärder. Så mycket som var femte vårdplats kan försvinna – och det sjukhus som ser ut att drabbas mest är sjukhuset i Lidköping. Ett sjukhus som beskrivs som mycket väl fungerande med stabil personal.

Enligt Anna Wärme kom förslaget om det nya sparpaketet som en kalldusch i början av juli. Hon är överläkare på den njurmedicinska kliniken på sjukhuset i Skövde och vice ordförande i Västra Götalands läkarförenings sektion i Skaraborg.

– Det kom väldigt plötsligt. Vi har naturligtvis vetat om att man måste spara pengar. Men detta har inte varit på agendan tidigare. Hela bibban med åtgärder kom mitt i sommaren, säger hon och tillägger:

– Samtidigt sitter jag här och tittar ut över byggkranarna.

Under de kommande åren ska Skaraborgs sjukhus Skövde bygga om och bygga ut. Tre miljarder har öronmärkts för byggprojektet.

Det aktuella sparförslaget var uppe för beslut i slutet av juni, men skickades tillbaka av sjukhusstyrelsen för vidare utredning eftersom det inte ansågs vara tillräckligt underbyggt. Förslagen var inte MBL-förhandlade och risk- och konsekvensanalyser saknades.

I juli fick berörda verksamhetschefer i uppdrag att bland annat undersöka om hematologin eller strokevården kan flyttas från Lidköping till Skövde och om en tredjedel av vårdplatserna vid medicinkliniken i Lidköping kan tas bort.

De föreslagna förändringarna har väckt starka reaktioner.

– Sjukhusledningen och sjukhusstyrelsen ska fatta många beslut som inbegriper många verksamheter och komplexa frågeställningar på väldigt kort tid under semestern. Då är det klart att det blir oro i leden, säger Anna Wärme.

Enligt henne är det många rykten som florerar.

– Det finns en osäkerhet för medarbetarna om vad som egentligen är beslutat, eftersom olika chefer i sjukhusledningen gett tvetydiga beslut. Men än så länge är inga beslut tagna, säger hon.

Det upplevda hotet mot sjukhuset i Lidköping har samlat personalen i Lidköping och Lidköpingsborna. Frågan debatteras flitigt i Nya Lidköpings-Tidningen och i Facebookgruppen »Stoppa nedmonteringen av sjukhuset«.

Anna Wärme har stor förståelse för att kollegorna i Lidköping reagerar kraftigt.

– De har stabil bemanning, hög kompetens, bedriver utbildning och har ett sjukhus som ligger mitt i stan. Det är klart att de är lojala mot sina patienter och medarbetare.

Nyligen skickade 20 överläkare och specialistläkare på Skaraborgs sjukhus i Lidköping ett brev till sjukhusledningen och flera läkare har skrivit insändare i lokaltidningen.

Anna Wärme tycker att det är bra att de höjer rösten.

– Doktorerna i Lidköping har signalerat på ett handlingskraftigt sätt. De har kontaktat sjukhusledningen och uppmärksammat dem på bristerna med förslagen. De gör helt rätt. Det är de som känner sin verksamhet bäst.

18 augusti planeras en protestmarsch i Lidköping och en namninsamling pågår. På onsdagen hade drygt 2 000 personer skrivit under digitalt samtidigt som namnlistor ligger ute på ett stort antal platser i staden.

– Lidköping har av tradition värnat sitt sjukhus i många år. Det här är inte första gången de känner sig hotade. Det har exempelvis varit diskussioner att lägga ner IVA i många år. De står verkligen upp för sitt sjukhus, säger Anna Wärme.

Hon tycker, trots allt, att samarbetet mellan de fackliga representanterna och sjukhusledningen fungerar ganska bra. Sedan några år träffas samtliga fackliga representanter, sjukhusledningen och enhetscheferna för ett dialogmöte varje vecka under sommaren – ett slags avstämning av läget på sjukhuset.

– De vill engagera oss. Jag får intrycket att de försöker vända på varenda sten och att de efterfrågar våra synpunkter. Men frågan är om de lyssnar eftersom resurser och vårdplatser minskat under många år.

Läs också:

Stor oro för neddraganing av vårdplatser i Skaraborg

60 heltidstjänster ska försvinna från Skaraborgs sjukhus

Krisen vid Skaraborgs sjukhus: Elektiva operationer ställs in

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Krisen på ortopeden i Skövde ska lösas »inom sjukhusets ramar«

Bakgrund

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har under flera år haft svårt att få ihop ekonomin. I våras beslutade regionfullmäktige efter en intensiv debatt att alla sjukhusen skulle få stryka sina underskott – med stränga krav på att få ordning på ekonomin framöver.

I början av året fick sjukhusledningarna dessutom kritik i revisionerna för att ha för dålig koll på personalresurserna. I granskningen frågar revisorerna hur det kommer sig att antalet medarbetare på varje sjukhus ökat sedan 2014 samtidigt som de tillgängliga vårdplatserna har minskat och uppfyllandet av vårdgarantin har försämrats.