»Svensk hälso- och sjukvård är långtifrån en attraktiv arbetsgivare«. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) ordförande Madeleine Liljegren på DN Debatt. Där lyfter de en rad problem inom sjukvården såsom att många unga läkare funderar på att lämna vården, lång väntan på AT- och ST-plats, att arbetsgivare inte värderar forskning särskilt högt, bristande arbetsmiljö och ökande sjukskrivningar i läkarkåren.

Debattörerna nämner bland annat att 30 procent av de yngre läkarna funderar på att lämna sjukvården inom fem år. Detta enligt en rapport som Sylf presenterade i början av juli. 

De nämner också en annan rapport där läkarna i en enkätundersökning i genomsnitt la en dag i veckan på administrativa uppgifter och spenderade nästan hälften av arbetstiden på annat än patientmöten. 

Heidi Stensmyren och Madeleine Liljegren ger i sin debattartikel fem förslag för att motverka den negativa utvecklingen:

  • Inrätta fler AT- och ST-platser.
  • Prioritera läkare för chefspositioner i vården och satsa på ledarskapsprogram för läkare.
  • Avsätt resurser till fortbildning för läkare.
  • Avsätt »rejäla medel« till att låta läkare bedriva forskning inom sin anställning.
  • Ge läkare tid till patienter, ökade befogenheter och undvik detaljstyrning. 

Debattartikelns författare avslutar med att bjuda in Sveriges Kommuner och landsting till en »omfattande dialog«.

 

Läs även:

Många unga läkare funderar på att lämna sjukvården

Läkare lägger en dag i veckan på administration

Rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin i flera regioner

Ökade klyftor i årets AT-rankning