Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är det hela ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig primärvård i hela landet.

– För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas, säger hon i ett pressmeddelande.

Därför ska Socialstyrelsen nu titta på möjligheterna för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården och om man kan använda sig av ett antal utvalda indikatorer för att följa omställningen till en mer nära vård. 

Uppdraget handlar också om att följa upp och analysera hur omställningsarbetet går i regioner och kommuner och vad regionerna gör inom ramen för överenskommelsen »God och nära vård – En omställning med fokus på primärvården«.

I år får Socialstyrelsen fem miljoner kronor för det här och regeringen räknar med att avsätta medel även under de nästkommande tre åren. Senast i början av juni 2022 ska uppdraget slutredovisas.

Läs också:

Skador och vårdskador i primärvården sätts under lupp