Heidi Stensmyren, Anders Ekholm och Ulrika Lindstrand vill att staten tar en aktiv roll i digitaliseringen. Foto: Läkarförbundet/ Lena Dahlström/Sveriges ingenjörer

– Det finns en rädsla för att göra fel i Sverige. Men vi måste våga investera i vassa system, vi måste våga att lyfta blicken och ha ambitiösa mål, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren på Almedalsseminariet »Vem tar ansvaret för digitaliseringen i svensk välfärd?«.

Hon, Anders Ekholm, nationalekonom och senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier, samt Sveriges ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand skrev runt årsskiftet ett par debattartiklar i Svenska Dagbladet om just det ämnet. Där föreslog de bland annat ett »digitalt landsting«, en gemensam plattform som fungerar för alla medborgare var de än bor i landet.

Under Almedalsveckan stod de på scen tillsammans och berättade om responsen.

– Det har varit idel goda och glada tillrop, sa Anders Ekholm med en illa dold ironi som underhöll åhörarna i den lilla lokalen i centrala Visby.

– Staten har som vanligt besvarat det med tystnad, fortsatte han som ett mer seriöst svar. 

Anders Ekholm förordar till exempel att staten tar de tillfälligt högre kostnaderna för en ny, gemensam teknisk infrastruktur. Det är något regionerna själva inte mäktar med – de har fullt upp med den löpande verksamheten.

I stort måste staten ta en mycket mer aktiv roll, menar debattrion.

– Staten och regeringen gör det lätt för sig när de säger att »vi har landstingskommunalt självstyre«. Det är inte att ta ansvar för landet, sa Heidi Stensmyren.

Hon påminde om den tid som läkare och annan vårdpersonal måste lägga på att föra information fram och tillbaka mellan papper och olika datasystem – tid som tas från själva vården, tid som hade kunnat sparas med bättre system. Därför behöver informationshanteringen effektiviseras. Men incitamenten är begränsade.

– Vi har ingen utmanare, vi har inget konkurrerande landsting för invånarna som de kan gå till. Hade det varit i telekom- eller banksektorn hade det man jobbat på, känt pressen att »det här måste vi fixa«. 

När det gäller digitalisering handlar mycket om integritet i datahanteringen och om att sätta regelverk därefter. Och där måste politikerna våga äga frågan, menar Anders Ekholm.

– Politiken har lämnat »carte blanche« till juristerna att utforma juridiken. Men juridiken är för viktig för att lämna till juristerna. IT-system ska inte designas av teknikerna utan av användarna. Och på samma sätt ska regelverken designas av patienterna och användarna av regelverken. Så det är otroligt viktigt att ta tillbaka frågan från juristerna.