På geriatriken i Mölndal har tre läkarstudenter anställts och på medicinkliniken har man bara fått tag på en läkarstudent som nappat på det omdebatterade erbjudandet.

Läkarstudenterna är anställda som vikarierande underläkare, men arbetar delvis med uppgifter som normalt utförs av sjuksköterskor.

Enligt Leif Axelsson, HR-chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, har det varit svårt att rekrytera till tjänsterna.

– Vi hade kunnat tänka oss att anställa fler. Men eftersom det blev så mycket diskussion runt den här funktionens vara eller icke så var det inte så lätt. Jag uppfattade det som om en del tog ställning mot den här typen av anställningar i solidaritet med sjuksköterskorna.

Enligt Christina Sjöberg, överläkare på geriatrikkliniken i Mölndal, och fackligt aktiv på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt i styrelsen för Västra Götalands läkarförening, har även urologen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg anställt läkarstudenter på samma typ av anställning.

– Flera ställen drog i gång och ville arbeta med det här. Men vi har inte den fulla bilden av hur det har gått så här i semestertider, säger Christina Sjöberg.

Även hon har uppfattningen att det varit svårt att rekrytera läkarstudenter till tjänsterna. Enligt henne har få som anställts aktivt sökt vikariaten. En hade till exempel egentligen sökt jobb som undersköterska.

På geriatriken i Mölndal har det gjorts en risk- och konsekvensanalys inför att läkarstudenterna anställdes, på medicinkliniken gjordes det efter att läkarstudenten börjat.

– Jag har pratat med de tre som börjat på geriatriken efter första veckan. Då kände de sig väl mottagna. De hade handledare och hade fått bra introduktion, säger Christina Sjöberg.

Det omdebatterade jobberbjudandet kom i våras i ett mejl till läkarstudenter som går tionde terminen. I mejlet erbjöds de sommarjobb med delvis sjuksköterskors arbetsuppgifter med anledning av den svåra sjuksköterskebristen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

»Vi har brist på sjuksköterskor, det vet alla. Det alla inte vet är att allt som en sjuksköterska får göra, det får också en läkare göra. Läkare kan man förordnas till efter termin 10. Jag vill anställa ett antal läkarstudenter, som gått termin 10, som läkare på mina avdelningar i sommar. De kommer att arbeta som sjuksköterskor och utföra sjuksköterskeuppgifter«, stod det i mejlet till läkarstudenterna.

Mejlet var undertecknat Jerker Persson, verksamhetschef för medicin- och akutverksamheten i Mölndal. Han hade i sin tur fått idén från Akademiska sjukhuset (se faktaruta).

Jobberbjudandet från sjukhuset i Mölndal vållade debatt och mötte skarp kritik, bland annat från Sveriges yngre läkares förening (Sylf) och Vårdförbundet. Sylf uppmanade sina medlemmar att tacka nej till erbjudandet.

»Att låta underläkare arbeta som sjuksköterskor är ett oförsvarligt slöseri med samhällets gemensamma resurser, skriver Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf«, i en debattartikel.

Sjukhusdirektörerna för Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset har i sin tur försvarat försöket.

»Om professioner ställs emot varandra och bevakar arbetsuppgifter finns en risk att vi tappar fokus på vårt gemensamma uppdrag: patienterna«, skrev sjukhusdirektörerna i en debattartikel i Dagens Medicin.

Christina Sjöberg är kluven till upplägget.

– Det är en känslig fråga. Vi tycker naturligtvis att läkarstudenter ska vicka som underläkare med underläkaruppgifter. Men om det inte går så tycker jag att det är bättre att de bistår på det här sättet än att de arbetar någonstans där de får mindre inblick i vården.

Läkarföreningen ser dock en risk med den oklara anställningsformen: räknas läkarstudenterna som en läkare eller en sjuksköterska i statistiken?

– Just nu är det väldigt fokus på nettoårsarbetande läkare i regionen. Antalet har ökat senaste åren och man vill hålla nere antalet. Räknar man in läkarstudenterna som läkare kanske det undanhåller andra från att jobba på riktiga läkartjänster, säger Christina Sjöberg.

Enligt Leif Axelsson kan det bli aktuellt med liknande lösningar även nästa sommar.

– Vi tror fortfarande att det kan vara en bra lösning. Framför allt på sommaren behöver vi alla typer av lösningar som är rimliga och bra, säger Leif Axelsson.

Läs mer:

Läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor i sommar

Sylf varnar läkarstudenter för sommarjobb som sjuksköterskor

Läkarförbundet: Satsa på fler läkarassistenter och säkra sommaren

Akademiska väljer att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter

Danderyd fortsätter med ifrågasatt modell

Forskare: Vård utan sjuksköterskor en risk för patientsäkerheten

Läkare som gör sjuksköterskors jobb

Sommaren 2015 anställde Akademiska sjukhuset för första gången läkarstudenter i stället för röntgensjuksköterskor eftersom det inte gick att få tag på några sjuksköterskor. Läkarstudenterna i fråga hade läst tre år på sin utbildning, gått en utbildning för uppdraget och fått två veckors introduktion.

Efter 2015 har underläkare ersatt sjuksköterskor fler gånger vid Akademiska sjukhuset. I slutet av förra året skrev Vårdfokus om att urologavdelningen på Akademiska sjukhuset annonserade efter läkarstudenter som kommit till minst termin 10. De skulle ha omvårdnadsfokus, bilda team med en undersköterska på urologen och utföra arbetsuppgifter som är typiska för en sjuksköterska. Verksamhetschefen på urologen beskrev det som en tillfällig lösning för att kunna öppna fler vårdplatser trots bristen på sjuksköterskor.

Flera andra sjukhus i landet har också försökt runda sjuksköterskebristen med enheter där det inte var sjuksköterskor utan läkare och undersköterskor som stod för vården. Ett exempel är Danderyds sjukhus i Stockholm.