I maj berättade Läkartidningen att fler sjukdomsområden – i likhet med cancervården – ska få standardiserade vårdförlopp. 

Nu står det klart vilka områden som blir först ut. 

Enligt information från SKL får hjärtsvikt, höftartros, kritisk ischemi, KOL, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar standardiserade vårdförlopp under 2020.

Under hösten påbörjas dessutom arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp för ännu fler sjukdomsområden. Där är tanken att de ska implementeras i vården med start 2021.