Väntetiden varierar kraftigt i landet. Längst var köerna i Västernorrland där närmare 80 procent väntade mer än 30 dagar. I ytterligare tre regioner fick hälften, eller mer, av patienterna vänta över en månad. Det gäller Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Uppsala.

Bara fyra regioner når den nationella målsättningen att alla patienter ska få en första bedömning hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Dessa är Gotland, Skåne, Stockholm och Jönköping.

Enligt Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på SKL, beror de regionala skillnaderna mycket på svårigheter att rekrytera legitimerad vårdpersonal. Det ökade söktrycket är en annan förklaring. Antalet besök ökade med 24 procent från 2016 till 2018, enligt SKL.