Vårdgivare är skyldiga att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Men en granskning som Ekot gjort ger vid handen att 10 av 15 granskade förlossningsverksamheter i landet vid något eller några tillfällen under 2018 inte anmält allvarliga fall – trots att IVO riktat kritik mot dem efter att patienter själva anmält. 

Pelle Gustafson, chefläkare vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) som betalar ut ersättning för undvikbara skador, är kritisk till att vården inte anmäler den här typen av fall till IVO.

– Det är inte en fråga om man tycker att man ska anmäla, för lagen är väldigt tydlig där. Man ska anmäla, punkt slut, säger han till Ekot.

15 förlossningsverksamheter ingick i granskningen där Ekot begärde ut alla handlingar där IVO riktat kritik mot vårdgivaren efter att patienter själva gjort en anmälan till IVO i form av ett patientklagomål under 2018.

Detta jämfördes sedan med de lex Maria-anmälningar som förlossningsverksamheterna gjort under 2018.