En allmänläkare lade i somras ut en film via sitt privata Facebook-konto där hen automatsignerar ett stort antal journalanteckningar, enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Filmen visar datorskärm och tangentbord. Chefläkaren skriver i anmälan: »Under ca en halv minut visas journalsystemets signeringslista där en lång rad personuppgifter flimrar förbi omväxlande med tillhörande journaltext som signeras genom tryck på ett par kortkommando genom användning av kontorsprylar som satts på vissa tangenter.«

Filmen var synlig i en vecka och hann visas 141 gånger innan den kom till arbetsgivarens kännedom och togs bort på arbetsgivarens begäran.

Läkaren har till chefläkaren uppgett att filmen var menad som ett skämt och att den bara skulle ses av andra läkare i Facebook-gruppen som läkaren menade också hade tystnadspikt. Dessutom ansåg läkaren att personuppgifterna i filmen inte kunde läsas på grund av låg upplösning.

Arbetsgivarens IT-specialister anser att det inte kan uteslutas att uppgifterna kunde läsas av utomstående. 

Händelsen är polisanmäld, enligt anmälan till Ivo. Och anmälan till Ivo har gjorts enligt 3 kap 7 § patientsäkerhetslagen, se ruta. Anmälan tar även upp en tidigare patientskadehändelse som anmäldes enligt lex Maria där läkaren var inblandad. Arbetsgivaren har enligt anmälan gått igenom de journaler som förekom i filmen. Inga allvarliga patientskador eller allvarliga risker har upptäckts, men arbetsgivaren har en del synpunkter på prioritering och omhändertagande.

Läkaren har avslutat sin anställning på egen begäran.

Patientsäkerhetslagen

3 kap 7 §  En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
Lag (2012:957).