– Vi håller på och rekryterar en del sjuksköterskor, men inga läkare, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa, Region Uppsala.

Läkartidningen berättade i juni om regionens planer på en egen personalpool som ska bistå vårdcentralerna vid vakanser och minska regionens kostnader för hyrpersonal. Förra året var kostnaderna 43 miljoner kronor. Med den interna personalpoolen hoppas regionen halvera den kostnaden redan under 2019. Och nästa år ska notan vara nere på 10 miljoner kronor.

Planen var att resurspoolen skulle starta i augusti, men rekryteringen har inte gått som tänkt, åtminstone inte på läkarsidan.

– Vi hade en sökande, men den ansökan drogs tillbaka. Jag är lite bekymrad över att det inte är fler intresserade, men vi ska inte ge upp. Vi ska gå ut i ny rekrytering.

Torun Hall berättar att regionen tidigare har haft en egen personalpool med både läkare och andra yrkesgrupper. Då var det omkring fem läkare i poolen. Men den lades ner för omkring fem år sedan. Att ha lite frihet, att inte ha en egen lista, att få variation och att alltid känna sig välkommen på vårdcentralerna, kan vara faktorer som kan locka läkare, tror hon. 

Vad tror du kan attrahera läkare att söka nu?

– Man får pendla på arbetstid och man får tillgång till bil. Tidigare hade vi ett lönetillägg. Nu lutar det åt individuell lönesättning baserad på erfarenhet, men det är ju en speciell arbetsmiljö som också ska synas i lönekuvertet, säger Torun Hall.

På regionens vårdcentraler som drivs i egen regi är var fjärde distriktsläkartjänst vakant. Totalt saknas 29 läkare och cirka 30 sjuksköterskor.

Tidigare artikel:

Egen personalpool ska minska hyrnotan på vårdcentraler i Uppsala