Som Läkartidningen berättat tidigare i sommar står Skaraborgs sjukhus inför ett omfattande sparpaket. Förslaget som nu ligger på bordet innebär en minskning med över 100 vårdplatser, från 490 till 385, och att 85 tjänster ska bort.

En del i det ser nu ut att bli en permanent stängning av slutenvården inom BUP, vilken omfattar fyra vårdplatser. Det är snart två år sedan man – som det då hette – tillfälligt stängde vårdplatserna. Anledningen var svårigheter att bemanna med läkare och sjuksköterskor. Stängningen skulle vara ett år, men förlängdes.

Och nu ser stängningen att permanentas, rapporterar Skaraborgs Läns Tidning. Enligt ett tjänstemannautlåtande får BUP-patienter »slutenvård när så behövs och i en omfattning som motsvarar behovet«. 

Lösningarna som använts hittills handlar till exempel om telefonbedömningar av personal på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under kvällar och helger. Patienter från Skaraborg (den östra delen av Västra Götalands län) som har behövt läggas in, har fått åka till Borås eller Trollhättan. En enkätundersökning bland patienterna vittnar också om mycket resande efter förändringen. Samtidigt väntas antalet patienter som behöver slutenvård öka 20 procent de kommande 10 åren. 

Regionstyrelsen ska fatta beslut om en permanent stängning i slutet av augusti.

Även på andra håll i Västra Götaland märks problem med bemanning inom psykiatrin. Exempelvis mottagningen inom vuxenpsykiatrin i Skene i Marks kommun hotas av nedläggning. 

Patientföreningen RSMH oroas för att patienter kommer att välja att avsluta sin behandling när den lokala mottagningen stängs. Men verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus, Bengt-Arne Andersson, säger till SVT Väst att han inte delar den oron.

– Den absoluta majoriteten kommer att överföras till Borås, säger han till SVT.

 

Läs även:

Stor oro för neddragning av vårdplatser i Skaraborg

60 heltidstjänster ska försvinna från Skaraborgs sjukhus

Krisen vid Skaraborgs sjukhus: Elektiva operationer ställs in

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Krisen på ortopeden i Skövde ska lösas »inom sjukhusets ramar«