Michael Gårdebäck får sluta som chefläkare i Södertälje. Foto: Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus har fått ett mer omfattande uppdrag som konsekvens av en omorganisation i Region Stockholm. Det skulle kompenseras med fler vårdplatser. Men i en svår ekonomisk situation är det tveksamt om så blir fallet.

Chefläkaren Michael Gårdebäck vände sig till sjukhusets vd och sa att situationen med vårdplatser skulle få konsekvenser för patientsäkerheten, överbeläggningar och köbildning på akuten. Men i det läget entledigade sjukhusets vd honom från uppdraget som chefläkare.

Michael Gårdebäck tror att det finns ett samband med att vd:n snart ska redovisa en handlingsplan till Region Stockholm. Michael Gårdebäck vill dock inte kommentera saken ytterligare när Läkartidningen pratar med honom på torsdagsmorgonen.

– Jag avböjer från kommentarer, säger han och hänvisar till tidigare uttalanden.

Han syftar till en intervju han gjort mindre än ett dygn tidigare i Dagens Medicin. Där berättar Michael Gårdebäck att han har varit väldigt tydlig med sin ståndpunkt och att det »möjligtvis kan bli obekvämt«. 

Christophe Pedroletti, vd på Södertälje sjukhus, säger till Läkartidningen att Michael Gårdebäck inte måste gå för att han varit kritisk när det gäller tillgången till vårdplatser.

– Det måste jag dementera, det är inte därför. Det är djupare än så.

Enligt Christophe Pedroletti har han och Michael Gårdebäck olika syn på sjukhusets framtid. 

Han berättar att man vill öka sjukhusets kapacitet, bygga ut vårdinsatserna i hemmet, utveckla den digitala vården och öka samverkan med kommuner och primärvård.

Men kompetensförsörjningen, i synnerhet när det gäller sjuksköterskor, är den »viktigaste begränsande faktorn« när sjukhuset expanderar verksamheten. En annan faktor är ekonomin; vilka finansiella förutsättningar man har att öka resurserna.

– Det sätter press på systemet. Och vi har olika syn på utvecklingen av den polikliniska vården och hur viktig den är för att avhjälpa den situation vi befinner oss i, säger han.

– Att vara chefläkare är en viktig post och vi måste kunna driva det här tillsammans. 

Handlar det om i vilken takt man kan bygga ut slutenvården och den polikliniska vården?

– Ja, förenklat.

Kommer sjukhuset att ha tillräckligt med vårdplatser?

– Vi har behov av att öka vårdplatserna och därför har vi öppnat en ny avdelning. Så vi försöker klara våra mål inom ramen för vad vi kan rekrytera och våra finansiella förutsättningar.

Har ni gjort en konsekvensanalys vad gäller patientsäkerhet och köbildning?

– Vi är inte där ännu. Vi har inga nya inriktningsbeslut som ska konsekvensbeskrivas. Så nej. 

Att vara chefläkare innebär att man är underställd den linjechef man ska granska och eventuellt kritisera. Det är en välkänd problematik, säger Pelle Gustafson, medicinsk redaktör på Läkartidningen med patientsäkerhet som särskilt område.

– Jag kan inget om detaljerna i Södertälje. Men om du sitter i linje och din närmaste chef är den som din kritik riktas emot – då är det jättesvårt. 

Är det vanligt att chefläkare drar sig för att ta upp problem?

– Jag har inga siffror, men med de sju åtta år jag kan överblicka vågar jag säga att vi i dag har en betydlig mer fristående och självständig chefläkarkår. Jag tror att det var vanligare förr att man var tyst.