Bland de digitala vårdgivarna har Kry haft en till synes ohotad position som den största aktören räknat på antal vårdkontakter, följd av Min Doktor och därefter Doktor.se. Men det sistnämnda företaget har gjort ett ryck. Under hösten förra året fördubblade Doktor.se sina besök på en dryg månad. Och företaget tror att det snart har dubbelt så många som Min Doktor. 

– Det är ingen enskild händelse som vi kan se förklarar det, utan det är någon form av snöbollseffekt av att synas mycket och erbjuda en bra tjänst, säger Leo Heijbel, kommunikationschef på Doktor.se.

Varför syntes ni mer?

– Det är en kombination av marknadsföring och att intresset för oss som bolag blivit större. Vi har synts i olika offentliga sammanhang samtidigt som vi marknadsfört oss så att folk vet att vi finns.

I september förra året gjordes drygt 6 800 offentligt finansierade vårdkontakter hos Doktor.se. Det kan jämföras med nära 11 000 hos Min Doktor och 33 800 hos Kry.

Men månaden därpå hade Doktor.se nästan fördubblat sina siffror och gått om Min Doktor. Då togs 12 300 vårdkontakter hos företaget. Och i november var siffran över 16 600, medan Min Doktor låg kvar i storleksordningen 11 000 besök. 

Siffrorna gäller de besök som alla patienter kan göra och som finansieras av det offentliga. Därtill har Min Doktor försäkringsbolag som kunder, något Doktor.se inte har, och som alltså inte betalas med offentliga medel.

Doktor.se har stora planer. Avståndet till Kry är fortfarande stort, men målet är att bli Sveriges största digitala aktör 2020. Dessutom har ägarna skjutit till pengar för att bolaget ska kunna köpa ett 20-tal vårdcentraler de kommande 1,5 åren. I dag har man två fysiska vårdcentraler, en i Sörmland och en i Uppsala.

– Då ska vi sy ihop det digitala och fysiska på ett sätt som ingen annan har gjort. Så när vi är den ledande digitala aktören ska vi bli den ledande primärvårdsaktören i Sverige. Vi vill bli ett föregångsexempel på hur man kan sy ihop de här två bitarna. Det är det långsiktiga målet, säger Leo Heijbel.

Doktor.se har alltså växt kraftigt, men det kommer också med ett pris. Den senaste årsredovisningen visar en förlust på 96 miljoner kronor förra året, vilket kan jämföras med en förlust på 19 miljoner 2017.

De tre största ägarna i företaget är de två grundarna Svante Tegner och Martin Lindman, som också är vd, samt det stora finska vårdbolaget Oriola. Det bolaget är också ägare till Kronans apotek.

Även andra digitala vårdgivare satsar på det fysiska. Från nästa år ska Min Doktor etablera 10–15 kliniker per år, med sikte på att finnas på 80 platser i landet, rapporterar tidningen Market. Min Doktor-klinikerna bemannas av sjuksköterskor och läkare finns tillgängliga på länk.

 

Läs även:

Teknisk detalj leder fram till att företag kan slopa patientavgift

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut

Uppmaning till SKL: Stoppa skenande kostnader för digital vård

Nätläkarnotan har ökat kraftigt

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Patientavgift klubbad för digitala vårdbesök

Landstingen tar upp kampen om digital vård