Klockan 12.48 i lördags drabbades Nyköpings lasarett av ett omfattande strömavbrott i samband med ett underhållsarbete av elsystemet. På grund av det pågående rivningsarbetet på Nyköpings lasarett skulle det göras omläggningar i ställverket. Men det fungerade inte som planerat. En explosion inträffade och kulverten rökfylldes. Stora delar av sjukhuset blev helt strömlöst. Reservkraften gick inte igång automatiskt. Anledningen var enligt Region Sörmland att felet var internt.

Region Sörmland gick upp i regionalt förstärkningsläge klockan 13.50. Akutmottagningen och förlossningen stängde och två intensivvårdspatienter fick evakueras. Vid tidpunkten för strömavbrottet fanns det 108 inneliggande patienter på lasarettet.

Personal från akuten flyttade till den närliggande Vårdcentralen Åsidan, som inte drabbats av strömavbrottet, för att kunna ta hand om patienterna som redan befann sig på akuten. Patienter som behövdes läggas in, flyttades till andra sjukhus.

Den regionala sjukvårdsledningen började även att planera för en evakuering av sjukhuset. Men strax före klockan 18 kom strömmen tillbaka och planerna kunde avblåsas. 21.30 återgick sjukhuset till normalläge och akuten öppnade igen. Förlossningen hölls dock stängd under natten till söndag, eftersom utrustningen behövde laddas om och kontrolleras. Fyra blivande mammor hänvisades till andra sjukhus under natten – en till Vrinnevisjukhuset i Norrköping, en till Södertälje sjukhus och två till Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Klockan 8.00 på söndagsmorgonen öppnade förlossningen igen.

Efter strömmen kom tillbaka dröjde det, enligt Region Sörmland, innan datorerna fungerade som vanligt. Apparater hade laddats ur och det gick heller inte att komma åt journalsystemet.

Region Sörmland kommer nu att göra en händelseanalys.

Större sjukhus har dubbla reservlösningar för att säkra elförsörjningen vid ett strömavbrott. Efter helgens händelse säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att även mindre sjukhus bör ha dubbla system. 

Jan-Olof Olsson, som är handläggare inom samhällets funktionalitet och försörjning på MSB, säger till SVT Nyheter Sörmland, att det är olyckligt med reservkraftslösningar som kan slås ut av enstaka fel.

– Har man viktiga anläggningar så bör man ha dubblerade lösningar för reservkraft. Tyvärr är det nog förhållandevis vanligt att man har dieselkraft inkopplat i ett ställverk och då kan saker och ting gå sönder.

Liknande händelser har skett tidigare på andra svenska sjukhus. Bland annat Sunderby sjukhus utanför Luleå och Södertälje sjukhus.

Läs också:

Översvämning på Ryhov hotade att slå ut all ström