Av klagomålen från enskilda som utretts av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) de senaste fem åren handlar 30 procent om felaktiga och försenade diagnoser, visar Ekots genomgång. I vissa fall rör klagomålen bara diagnostisering medan det i andra fall kan vara en av flera orsaker.

Ekot hänvisar till en rapport från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som visar att den diagnos som oftast missas av läkare är cancer, och av cancertyperna är det vanligast att man missar tjock- och ändtarmscancer.

Thomas Brezicka, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och medförfattare till SKL-rapporten, säger till Ekot att misstagen ofta inträffar vid sjukdomar som är svåra att upptäcka och att han tror att problemet med försenade och uteblivna diagnoser delvis beror på bristande resurser i sjukvården.