Forskarna har tittat på hur antalet läkarbesök i primärvården påverkas när unga vuxna måste börja betala patientavgift. Studien har gjorts med hjälp av registerdata från Västra Götalandsregionen. Där är läkarbesöken gratis fram till den dag man fyller 20 år och resultatet visar att besöken minskar med 7 procent när åldersgränsen passeras.

– Det är intressant att trots en relativt låg avgift så finner vi en minskning i antalet läkarbesök, säger Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin och förstaförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Den grupp där besöken minskar mest är kvinnor i lägsta inkomstklassen. I den gruppen sjunker läkarbesöken 14 procent efter att patientavgiften slagit till. För män med lägst inkomster är minskningen 9,8 procent.

Studien bygger på registerdata om 73 000 personer i åldern 18–22 år i Västra Götaland och är publicerad i The European Journal of Health Economics.