I maj stängdes förlossningen vid Karlskoga lasarett. Verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro, Gill Kullberg, bedömde att avdelningen inte kunde upprätthålla en patientsäkerhet för akut sjuka nyfödda barn.

Politikerna i regionen ville dock utreda möjligheterna att öppna förlossningen igen. Innan sommaren fick tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Adolfsson i uppdrag att göra en kartläggning som ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdag, den 28 augusti.

Förra veckan stod det klart att utredningen kommer att föreslå ett återöppnande av förlossningen. Gill Kullberg är kritisk och menar att åtgärderna inte räcker.

Nu får hon stöd från åtta chefläkare i Region Örebro som har skrivit en reservation till hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Adolfsson. 

– Vi har inte varit delaktiga och kartläggningen innebär inte en förbättring av patientsäkerheten för de akut sjuka barnen, säger Inger Nordin Olsson, förvaltningsövergripande chefläkare, till Nerikes Allehanda. 

Chefläkarna vänder sig både mot arbetsprocessen och sakinnehållet i kartläggningen. 

Ewald Ornstein, ställföreträdande hälso- och sjukvårdsdirektör då Lena Adolfsson är på semester, beklagar att det inte fanns mer tid att få in synpunkter. Till Nerikes Allehanda säger han också att det finns delar i förslaget som måste diskuteras vidare. 

– Skulle man välja vägen att öppna så kvarstår frågan om möjligheterna att bemanna förslaget, säger han till tidningen. 

Läs också:

Återöppning av förlossningen i Karlskoga ska utredas

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga läggs ned