Det är bland annat svenska forskare som nu funnit en koppling mellan mängden gluten i kosten under de första fem åren och risken för att utveckla den autoimmuna sjukdomen celiaki, eller ett förstadium till celiaki, hos barn med en förhöjd genetisk risk för sjukdomen.

Resultaten av studien – som är den hittills största i sitt slag – bygger på kostdata från drygt 6 600 barn med anlag för celiaki i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen har följts i nio år i median.

Även om studien, som är av observationstyp, inte kan slå fast ett orsakssamband anser forskarna att fynden talar för att ett högre intag av gluten under de första åren kan trigga utvecklingen av celiaki.

Högst var risken att utveckla celiaki, eller ett förstadium till sjukdomen, vid 2–3 års ålder.

Och enligt forskarna kunde en riskökning ses redan vid en förhållandevis liten ökad mängd gluten per dag. 

Hos tvååringar som fick i sig ett gram mer gluten än genomsnittet per dag – vilket motsvarar en halv skiva vitt bröd – ökade den absoluta risken för celiaki med 6 procent vid tre års ålder.

Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skåne universitetssjukhus i Malmö samt ansvarig för studien, betonar dock att det är upp till Livsmedelsverket att dra slutsatser kring om och i så fall hur de svenska kostrekommendationerna kring gluten ska ändras med anledning av fynden.

Han påpekar också att majoriteten av dem med förhöjd risk för celiaki inte utvecklar sjukdomen.

– Det kräver därför stor eftertanke innan råd kring särskild diet eller specialkost införs, säger han i ett pressmeddelande.

Läs också:

Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa

Riskgrupp för celiaki

Celiaki orsakas enligt beräkningar till 30-50 procent av ärftliga faktorer. Riskgener i den så kallade HLA-regionen på kromosom 6 står för den största ärftliga delen, men inte hela. 

Barn som bedöms ha risk att utveckla celiaki kan identifieras genom blodprov, ett så kallat HLA-test. Specifika HLA-typer (DQ2 och DQ8) är starkt förknippade med risk att utveckla celiaki.

De specifika HLA-generna är nödvändiga för att celiaki ska utvecklas, men endast en mindre andel av bärarna utvecklar sjukdomen.

Typ 1-diabetes eller nära familjemedlem som har celiaki är riskfaktorer som innebär att ett HLA-test kan bli aktuellt. Kön och ursprungsland är andra faktorer som kan påverka risken. Celiaki är vanligare bland flickor/kvinnor och förekomsten är högre i en del länder. Enligt forskning är Sverige och Finland de länder där risken att utveckla celiaki är som störst.

Källa: Daniel Agardh