Det är efter ett tips om att Karolinska institutet köpt in molekylärbiologiska produkter – trots att tidigare ramavtal löpt ut och inget nytt fanns på plats – som Konkurrensverket tittat närmare på det hela.

Och enligt myndigheten rör det sig alltså om en otillåten direktupphandling till ett beräknat värde av 126 miljoner kronor.

Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten dömer Karolinska institutet att betala en upphandlingsskadeavgift på 8 miljoner kronor.

Karolinska institutet hänvisar, enligt ansökan till Förvaltningsrätten, till det undantag för synnerlig brådska som finns i lagen om offentlig upphandling. Men det undantaget går inte att tillämpa i det här fallet, enligt Konkurrensverket.

»Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på 8 000 000 kronor är en avskräckande sanktion för den aktuella överträdelsen« skriver myndigheten i ansökan.

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten konstaterar att man går miste om möjligheten att göra den bästa affären till de bästa villkoren om offentliga inköp inte konkurrensutsätts genom ett öppet anbudsförfarande.

– Det ställs höga krav på en upphandlande myndighets planering och organisation. Brister i den planeringen gör det inte möjligt att direktupphandla på ett otillåtet sätt, säger han i en kommentar på Konkurrensverkets webbplats.