Det lilla sjukhuset på Wieselgrensplatsen på Hisingen i Göteborg har nästan hundraåriga anor. Sedan 1994 har sjukhuset drivits i privat regi, och sedan 2000 har det legat under vårdbolaget Capios flagg. Men det nuvarande avtalet med vårdbolaget löper snart ut.

I maj avbröts upphandlingen kring vem som ska driva sjukhuset efter 2020 eftersom ingen var intresserad.

Capio har visserligen sagt att de vill fortsätta – men de vill inte lägga något anbud med villkoren som Västra Götalandsregionen har ställt i avtalet. De motsätter sig bland annat kravet på ett halvårs karenstid för personal som är anställda av Västra Götalandsregionen. Kravet gör det svårt att få ihop bemanningen när behov uppstår och skapar en sårbarhet som riskerar att påverka arbetsmiljö och patientsäkerhet, enligt Capio.

– Det är jättetråkigt. Vi har haft avtalet i många år och vi känner våra patienter väl.  Vi måste kunna rekrytera personal när det uppstår behov, säger Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör på Capio, till P4 Göteborg.

Karenskravet har även fått kritik från Praktikertjänst. I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver de det som »helt orimligt att ställa krav på att personal inom offentlig sjukvård inte får byta till en privat arbetsgivare på ett halvår efter avslutad tjänstgöring«. De menar att det leder till längre och dyrare rekryteringar, skapar inlåsningseffekter och innebär att privata och offentliga vårdgivare ges olika konkurrensförutsättningar.

När det gäller Lundby närsjukhus har Capio också sagt sig vara tveksam till längden på det nya avtalet – 12 år. Vårdbolaget vill ha möjlighet att förhandla om avtalet under perioden med tanke på den stora omställningen av vården som just nu sker i Västra Götalandsregionen. En annan knäckfråga är de slitna lokalerna och en osäkerhet kring vad som gäller om sjukhuset – som Capio hyr av regionen – döms ut under avtalsperioden.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Johan Fält (M) har förståelse för synpunkterna från Capio. Enligt honom kommer skrivningen om den sex månader långa karenstiden från tjänstemannahåll.

– Det finns inget politiskt beslut om det.

Johan Fält hoppas kunna göra ett nytt försök i höst, då utan klausulen om karenstid.

– Vi har ingen majoritet men min förhoppning är att vi ska gå ut med en ny upphandling, säger han.

Frågan om att kunna förhandla om avtalet under avtalstiden beskriver han som mer svårlöst.

– Vi måste säkerställa att det fortsätter att drivas sjukvård om någon skulle säga upp avtalet, och att vi har tid på oss att få fram ett nytt avtal.

Efter valet 2018 styrs Västra Götalandsregionen av en minoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Lundby närsjukhus

Sjukhuset började som en kirurgisk poliklinik 1928. I dag finns ett tiotal specialistenheter och sjukhuset tar årligen emot cirka 110 000 patientbesök. På sjukhuset arbetar 180 medarbetare.