Kapaciteten i Stockholms slutenvårdspsykiatri är ansträngd, visar en rapport från regionrevisorerna. Den geografiska fördelningen av slutenvårdsplatser är ojämn och det behövs en bättre överblick över lokalkapaciteten. Det ska bidra till förbättrad planering och styrning av verksamheten i enlighet med lagen om utskrivning.

För att lyckas med det behöver hälso- och sjukvårdsnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde, som bedriver vård i de flesta av länets kommuner och alla Stockholm stads stadsdelar, stärka processer och IT-stöd för kommunikation, skriver revisorerna. Det gäller framförallt mellan region och kommun.

Revisorerna har bland annat kommit fram till att det inte finns något IT-stöd för kommunikation när det gäller psykiatriska patienter. »I stället används fax för att kommunicera utanför journalsystemet, exempelvis för in-och utskrivningsmeddelanden«, skriver de i rapporten.

Revisionens bedömning är att kommunikationen mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård är eftersatt. Den behöver utvecklas för »att kunna hantera de patientsäkerhets- och sekretessrisker som nuvarande metod medför«. 

Revisorerna poängterar också att när ett dokument genomgått några faxrundor kan det bli svårt att läsa. Dessutom behöver listorna med faxnummer underhållas, annars riskerar informationen att inte nå den tänkta mottagaren.

Region Stockholm befinner sig dock i en upphandlingsfas av ett helt nytt enhetligt vårdinformationssystem som ska ersätta den stora mängd olika system som används i dag. Med det på plats kan faxen fasas ut för gott, menar Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.

– Jag tror att vi kan börja begrava de sista faxarna någon gång om fem år, säger han till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Rapporten finns på Region Stockholms webbplats.

 

Läs även: 

Stockholm avbryter upphandling av IT-plattform

Grönt ljus för stor IT-upphandling

Domstol avslår överklagan av VGR:s upphandling av nytt IT-system

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus