LIF:s vd Anders Blanck tycker att det är bra att företagen satsar mer på samverkan med sjukvården. Foto: Gunilla Lundström

Läkemedelsindustriföreningen LIF gör varje år en sammanställning över de samarbeten som sker mellan läkemedelsföretagen och sjukvården och de ersättningar som företagen betalat ut i samband med det.

Enligt den senaste sammanställningen landade läkemedelsföretagens investeringar i hälso- och sjukvården på totalt cirka 885 miljoner kronor under 2018, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. 

Främst ökade satsningarna på forskning och utveckling inom sjukvården. 

När det gäller ersättning till sjukvårdsenheter eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal rörde det sig om ungefär lika mycket pengar som under föregående år – cirka 100 miljoner kronor. Här handlar det framför allt om konsultarvoden till medicinska experter.

LIF:s vd Anders Blanck tycker att det är bra att företagen satsar mer på nära samverkan med sjukvården eftersom det är »en förutsättning för att nya läkemedel ska kunna utvecklas och för bättre vård för patienterna«.

– Jag hoppas att den positiva trenden fortsätter i år. Det behövs mer samverkan för att Sverige ska kunna växa som Life Science-nation, säger han i en kommentar till den egna nyhetskanalen Lifetime.