I slutet av juni dömde tingsrätten läkarstudenten till två års fängelse för våldtäkt. Domen har sedan överklagats till hovrätten. Trots att domen inte har vunnit laga kraft har Lunds universitet skickat in en ansökan till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) för att få studenten avstängd från utbildningen. För att få en student avskild krävs att studenten är psykiskt sjuk eller har gjort sig skyldig till grov brottslighet (minst ett års fängelse) och kan vara farlig för sin omgivning.

– Vi är medvetna om att domen inte har vunnit laga kraft ännu. Men vi ser mycket allvarligt på att en av våra studenter har blivit dömd för våldtäkt och vi agerar utifrån det, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

Hon anser inte att universitet kunnat vänta på hovrättens dom.

– Vi har ett så stort ansvar gentemot patienterna som studenten kommer i kontakt med. En tingsrättsdom för våldtäkt är så pass förtroendeskadande att studenten inte kan ha patientkontakt.

Medicinska fakulteten fick på omvägar veta att läkarstudenten dömts för våldtäkt i somras.

– Det finns inga verktyg eller regelverk, ingen anmälningsplikt, som säkrar att vi fångar upp den här typen av ärenden. I stället bygger det på att det kommer till vår kännedom på något vis, säger Maria Björkqvist.

När Lund universitet fick vetskap om domen kontaktades studentens placeringar inom Region Skåne. De aktuella verksamheterna, som enligt Sydsvenskan är kvinnosjukvården och barnmedicin på Skånes universitetssjukhus, har i sin tur sagt nej till att ta emot studenten.

– Vi kan därför inte erbjuda den kliniska terminen eftersom den vilar så mycket på patientkontakt och klinisk placering. Det är en termin där det är väldigt integrerat, säger Maria Björkqvist.

Hon beskriver det som ett dilemma:

– Lärosätet kan inte själva stänga av studenter. Och eftersom vi inte har ett avskiljande så är vi egentligen tvungna att ge en utbildning som vi i praktiken inte kan ge.

Maria Björkqvist anser att lagstiftningen, speciellt kring legitimationsgrundande utbildningar, behöver ses över.

När det gäller lärarstudenter och förskollärarstudenter får lärosätena kräva att studenterna ska visa upp ett utdrag ut belastningsregistret för verksamhetsförlagd utbildningen. Men lärosätena får inte begära detsamma från studenter på vårdutbildningar. Det får däremot verksamheterna som erbjuder praktik göra. Men enligt Maria Björkqvist görs det inte regelmässigt.

HAN kommer att ta upp Lunds universitets begäran om avskiljande under sitt nästa möte i början av september. 

Tidigare i år har Läkartidningen skrivit om ett par uppmärksammade fall där läkarstudenter betett sig olämpligt. Ett av fallen handlade om en student i Örebro som på sociala medier kontaktat unga flickor som han mött under sin verksamhetsförlagda utbildning. Studenten blev avstängd i 20 veckor. Men Örebro universitet gick inte vidare till HAN eftersom man bedömde att kriterierna för avskiljande inte var uppfyllda.

Läs mer:

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student