Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen. Foto: Rickard L. Eriksson / New Art Production AB

Regeringens utredare Anna Nergårdh fick förra veckan ett tilläggsuppdrag i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«, och datum för slutbetänkande förlängdes till den 15 januari 2021. Uppdraget är att »utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa«.

– Vilken vårdform tänker man på? säger Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma.

Hon undrar hur regeringen tänker. Det finns redan både utredningar och kunskap. Primärvården arbetar redan med psykisk ohälsa. Det som saknas är resurser och konkreta förslag från regeringen, menar hon.

– Primärvården tar redan hand om psykisk ohälsa, men vi har inte resurser, det finns ingen kontinuitet. Detta har påpekats i tjugo år. Alla patienter behöver kontinuitet, inte bara äldre. Psykisk ohälsa kräver kontinuitet.

Marina Tuutma efterlyser en proposition om en primärvårdsreform, inte ännu en utredning. 

– Jag har inget emot att man utreder saker som man inte har information om, men det finns redan en utredning om psykisk ohälsa, av Kerstin Evelius. Jag har fullt förtroende för Anna Nergårdh, men det finns redan väldigt mycket kunskap som skulle kunna sammanställas på kortare tid. Och där skulle egentligen Folkhälsomyndigheten ha en ledande roll.

Kerstin Evelius, som avgick som nationell samordnare på området psykisk hälsa i början av året, efterlyste en långsiktig statlig satsning med Folkhälsomyndigheten som ansvarig myndighet och där hela samhället engageras.

– I Kerstin Evelius utredning finns redan väldigt relevanta slutsatser, men vi ser inte att det blir något av dem. Och nu gör man en utredning till! Det känns som parallella processer. Det är som en utredningshysteri, men inget händer sen.

Marina Tuutma anser att man egentligen borde se mer till orsakerna till den psykiska ohälsan på samhällsnivå. Det är mycket annat än sjukvården som spelar roll för hälsan. Sjukvården spelar bara 10 procents roll, menar hon. Att en person går ut gymnasiet spelar en mycket större roll för hälsan, till exempel. Förändringar i samhället påverkar. Det handlar till exempel om hur man kan stärka föräldraskapet, hur man hanterar effektiviseringskraven i arbetslivet, och det handlar om digitaliseringens effekter. 

Hon tycker vi ska ställa frågor som: Var ska vi börja åtgärda och investera för att få största nytta? Är det rätt använda pengar att satsa just vård på lättare psykisk ohälsa?

– Man måste prioritera. 

Enligt tilläggsdirektivet ska utredaren bland annat analysera vilka utbildningsinsatser som behövs inom primärvården. Men utredaren ska också överväga om personer som i dag inte arbetar i primärvården kan utbildas för att göra det.

Det som ska föreslås kanske inte behöver involvera läkarna?

– Det känns som att ministern inte vet vad vi gör i primärvården. Vi har redan psykologer, kuratorer, psykoterapeuter och fysioterapeuter. Men vi räcker inte till. Vad är det för nytt arbetssätt vi ska komma på? Vi är ju redan utbildade!

Ser du någon ytterligare personalkategori som skulle kunna dras in i primärvården?

– Nej. Med för många kockar blir det ingen bra soppa. Grunden i primärvården är fastläkare och distriktssköterskor med helhetsansvar. De andra kommer och går, säger Marina Tuutma.

Beslutet att utreda en ny vårdform bygger på en av punkterna i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Med i avtalet är även förslaget om att genomföra en nationell primärvårdsreform. Men ännu har inget förslag lagts fram till riksdagen. Socialminister Lena Hallengren (S) har i en intervju med Läkartidningen sagt att förslag om en primärvårdsreform kommer att lämnas inom mandatperioden.

Läs tidigare artiklar:

Nergårdh ska utreda ny vårdform vid psykisk ohälsa

Samordnare vill se helt ny statlig styrning inom psykisk hälsa

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården 

Regeringens utredare Anna Nergårdh: »Jag hoppas att förslag om primärvårdsreform kommer snart«

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

FAM: Nationell reform för primärvården kan inte vänta

DLF: Flera viktiga aspekter av en primärvårdsreform saknas

Heidi Stensmyren: Bra nyheter!