Lars-Göran Larsson, överläkare på kirurgkliniken i Mora.

Det är vid titthålskirurgi hos till exempel bråck-, gall- och överviktspatienter som kliniken nu tar ett nytt grepp.

Genom att spela in det som operatör och assistent säger under operation ska det bland annat bli lättare att i efterhand bena ut vad som ligger bakom eventuella komplikationer.

Inspirationen kommer från flygbranschen, där man sedan länge använder sig av en så kallad svart låda.

Många sjukhus dokumenterar redan operationer med video. Läkartidningen har också berättat om hur Karolinska universitetssjukhuset inom ramarna för en studie utvärderar om insamling av data under titthålskirurgi, bland annat personalens konversation, kan förbättra patientsäkerheten.

– Men vi i Mora är än så länge ensamma om att införa ljudinspelning i kliniken, säger Lars-Göran Larsson, överläkare på kirurgkliniken i Mora och den som tagit initiativ till det nya arbetssättet och fortsätter:

– Jag tror väldigt mycket på det här. När man även får höra vad kirurgerna säger får man en förklaring till hur de resonerat i samband med en komplikation till exempel. 

Ljudinspelning kan dessutom förbättra utbildningen av blivande kirurger, anser han.

– ST-läkare får ju en unik möjlighet att se sina operationer i repris och lyssna till instruktionerna som gavs under operationen, säger Lars-Göran Larsson.

Kirurgkliniken i Mora har kört det hela på prov i ungefär ett halvår. Och nu utökas alltså konceptet.

– Till hösten kommer vi att ha inspelningsutrustning på fyra av salarna, så då blir det mera skarpt läge, säger Lars-Göran Larsson.

Han konstaterar att det hela kommer att behöva utvärderas.

– Sedan får vi se om det blir något som sprider sig över landet.

Enligt Lars-Göran Larsson lämpar sig det aktuella systemet bäst för inspelning just vid laparoskopiska ingrepp.

– Men det finns teknik även för att spela in ljudet vid öppen kirurgi, så det kanske kommer med tiden.

Helt ny är dock inte strategin. Universitetssjukhuset Örebro – där Lars-Göran Larsson jobbat i många år – införde ljudinspelning under operation på prov redan 2006. Men då blev det ingen succé.

– Följsamheten var dålig, vilket bland annat hade tekniska förklaringar. Nu tycker vi att vi har ett bättre videodokumentations- och ljudinspelningssystem, säger Lars-Göran Larsson.

Han betonar att införandet av ljudinspelning under operation måste ske på frivillig bas.

– Ingen kan tvingas använda det här, utan det måste komma från professionen själv. Man måste känna sig bekväm med det och inse vilka fördelar det har, både för en själv och för patienterna. 

När Lars-Göran Larsson nyligen föreläste om de nya rutinerna för kirurger under utbildning på Kirurgveckan i Norrköping var intresset stort.

– Sedan finns det förstås en del som är oroliga för att man kan råka illa ut, om allt spelas in. Men det skulle jag säga är en överdriven oro, säger han och fortsätter:

– Jag har bara upplevt att det här är positivt. Patienterna uppskattar att man tar säkerhetsarbetet till en ny nivå som möjliggör adekvata »postoperativa haveriutredningar«.