Läkartidningen har tidigare berättat om den svåra situationen på IVA i Göteborg, i samband med att läkarna på akuten slagit larm om vårdplatsbristen. 2017 berättade överläkare Kai Knudsen att antalet utskrivningar från IVA på grund av resursbrist hade flerfaldigats på bara några år. När Läkartidningen i fjol följde upp förbättringsarbetet var situationen i stort densamma.

Och inte heller sedan dess har mycket hänt.

– Problemet är detsamma, fast värre kan man säga. Det har än så länge inte blivit någon bättring alls, säger Kai Knudsen till Läkartidningen.

Han säger att problemet pågått i tio år och hela tiden förvärrats. Orsaken är att alltmer vård i regionen centraliseras till Sahlgrenska i Göteborg, men att antalet vårdplatser där inte dimensioneras för att matcha den utvecklingen. 

– Så vi tar hit fler och fler uppdrag, utan att ha utrymme för det inom IVA och post-op. Det är en ekvation som inte går ihop.

Och sommaren har varit »oerhört tuff«. När de andra sjukhusen i regionen går ned i bemanning och platser, minskar också Göteborgssjukhusets möjligheter att bli avlastat. Kai Knudsen berättar hur de har fått flytta ut alla regionpatienter de kan, men också fler göteborgare än tidigare. 

– Härom veckan hade vi fem göteborgare utlokaliserade utanför stan, vilket är ett väldigt tydligt mått på att våra resurser inte räcker till.

Två av dessa gick bort.

– Jag vill inte säga att det berodde på att de flyttades, men det är väldigt sjuka människor som man flyttar iväg. 

Kai Knudsen fortsätter:

– Det blir en ny form av sjukvård. Man tar hit patienter, gör ett ingrepp och kickar ut dem igen. Våra kirurger vill ju se hur det går, om patienterna överlever. Men den möjligheten blir allt mindre. 

Nu flaggas dock för en avsevärd förbättring. 10 IVA-sjuksköterskor har anställts och dagens 12 vårdplatser ska successivt öka under hösten. Målet är så många som 18.

Det är något som Kai Knudsen välkomnar, inte bara för patienternas bästa.

– Jag har varit med i gemet länge och distanserat mig på något sätt. Men jag ser att mina yngre kollegor kroknar. Efter en vecka som stationsansvarig är man helt slut. 

Trots det tror han inte att problemen kommer att försvinna.

– Jag tror att allmänheten kommer att få vänja sig vid att man kan opereras på ett sjukhus men vakna upp på ett annat.

 

Läs även:

Akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset: Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ett år efter larmet: Bättre men inte bra på Sahlgrenskas akutmottagning