Enligt Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – som kom i januari i år – bör samtliga regioner erbjuda så kallade naloxonprogram. Det vill säga dela ut naloxon – som finns både som förifylld spruta och nässprej – till personer som är opioidberoende och i riskzonen för en överdos. Detta ska göras i kombination med utbildning om hur det här överdosmotgiftet ska användas.

Naloxon är en opioidantagonist som effektivt häver effekten av opioider, till exempel heroin, vid livshotande opioidförgiftning.

Enligt Ekots rundringning är det nu alltså bara fyra regioner som helt saknar ett naloxonprogram.

Nio regioner har redan infört ett program och sju är på väg att få ett på plats.

Oliva Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, tycker att det är »väldigt bra siffror«.

– Det är drygt ett halvår sedan rekommendationen kom om att införa naloxonprogram och det är bra efterlevnad och ett gott arbete i hög fart, säger hon till Ekot. 

Läs även:

Naloxon får stark rekommendation

Sjuksköterskor får förskriva naloxon

Naloxon ska snabbutredas

Myndigheter svänger om Naloxon

Nej till Naloxon blir riksdagsfråga