Strategin ska bidra till en »god, jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen«. Regeringen och Vänsterpartiet, som träffat en överenskommelse om strategin, vill att särskilt fokus riktas mot unga personer, människor med bristande socioekonomiska förutsättningar, de med funktionsnedsättning, människor med utländsk bakgrund och hbtq-personer. 

– Det handlar om säkerhet vid graviditet och förlossningar, det handlar om rätten till abort och tillgång till preventivmedel. Det handlar om rätten till att alla ska känna att de har möjlighet till ett sexuellt självbestämmande, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Syftet med den nationella strategin är också att tydliggöra alla människors sexuella integritet. En aspekt i det är den nya sexualbrottslagstiftning som kom förra året.

Den dåvarande myndigheten Statens folkhälsoinstitut föreslog i en rapport 2010 en rad åtgärder för att stärka befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa. Där fanns ett fokus på de grupper som regeringen nu också fokuserar på, och en av punkterna gällde just en nationell strategi.