Regionen har tre jourläkarbilar som kan användas då patientens besvär inte kräver besök på akutsjukhus. Foto: Legevisitten

När Stockholms läns landsting 2013 skrev ett treårigt avtal om driften av jourläkarbilar i landstinget beräknade man att 6 000 hembesök skulle göras varje år. För det betalade landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen, men antalet hembesök 2014 blev bara 2 300.  Året därpå var de 3 500.

Men förra året, 2018, hände något. Då var hembesöken uppe i drygt 8 000, vilket är närmast en fördubbling jämfört med 2017 (4 282 besök).

– Vi har försökt få jourläkarbilarna arbeta mer än de gjorde från början. Vi tror att barnfamiljer, äldre och multisjuka kan ha stor nytta av att få besök i hemmet och slippa åka till akutsjukhusen, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospitala vården i Region Stockholm. 

Den största orsaken till ökningen är nya principer för ersättning till leverantören från och med juni 2018, tror Patrik Söderberg.

– Vi har jobbat hårt med det här. Vi har gjort en ny upphandling och har ett nytt avtal med Capio Akutläkar och jourläkarbilar AB och nya principer för ersättning. Det är en högre ersättning för utfört uppdrag, så att det lönar sig att åka ut på uppdrag.

Även om antalet besök alltså dubblerades på ett år så ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Kostnaden för jourbilarna var knappt 30 miljoner kronor 2017 och närmare 38 miljoner kronor 2018.

Redan inför sommaren 2017 gjordes vissa förändringar i hur bilarna dirigeras och hur patienterna prioriteras. Tidigare styrdes detta från 1177 Vårdguiden, men numera sker samordning och prioritering av en prehospital bakjour på plats på SOS Alarm dygnet runt.

Det underlättar också för ambulanserna att begära ut en jourläkarbil. Tidigare körde en ensam läkare bilen, nu kör en ambulanssjukvårdare bilen, och det ökar effektiviteten, enligt Patrik Söderberg. Han säger att dessa förändringar tillsammans med nytt teknikstöd och det faktum att jourläkarbilarna finns med som alternativ i regionens så kallade hänvisningsstöd på sll.se har hjälpt till mycket, även om avtalet är den främsta orsaken till att bilarna gör fler hembesök.

– Vi har öppnat upp för frågan om jourläkarbil, och vi har blivit bättre på att sortera, och det har haft stor effekt.

Enligt jourläkarna går det väldigt ofta att lösa problemen utan att patienten behöver åka in, berättar Patrik Söderberg. Och äldre multisjuka kan direktinläggas på geriatriken och slipper gå via akuten där de skulle ha fått vänta länge.

– Jourläkarna kan ringa bakjouren på geriatriken och så kommer man överens och ordnar transport. Patienterna är jättenöjda med det här. 

Hur tänker ni framåt? Ska ni utöka nu?

– Det gäller att hitta rätt patienter, och patienterna har börjat efterfråga vårdformen. Det är framför allt tänkt för äldre, multisjuka och för barnfamiljer. Vi tittar på om det finns ett större behov. Just nu fungerar det bra, men vi utvärderar hela tiden. Det är hög beläggning på helger dagtid och på kvällar, men inte på natten.

Läs även:

Nya rutiner ska öka antalet uppdrag för jourläkarbilar

Fortsatt få besök för jourläkarbilar

Tabell. Antal uppdrag för jourläkarbilarna första halvåret 2016–2019
jan – juni 20162133
jan – juni 20172045
jan – juni 20183386
jan – juni 20195510

Jourläkarbilar i Region Stockholm

Regionen har tre jourläkarbilar som kan användas då patientens besvär inte kräver besök på akutsjukhus. Bilarna bemannas av en läkare och en ambulanssjukvårdare. De rycker ut vardagar kl 17–08 och på helgerna dygnet runt. Äldre, multisjuka och barnfamiljer prioriteras.