Hittills i år har 212 bekräftade fall av harpest – en sjukdom som oftast sprids till människa via mygg eller andra insekter – rapporterats.

Det är betydligt fler än de i genomsnitt 116 fall per år som enligt Folkhälsomyndigheten rapporterats under januari till och med augusti åren 2009–2018.

Väldigt många fall har tillkommit bara under de senaste dagarna. Och myndigheten räknar alltså med att ännu fler kommer att insjukna framöver – vanligtvis rapporteras nämligen flest fall under september månad.

De flesta sjukdomsfall har rapporterats från Dalarna, Gävleborg och Örebro län, men den senaste veckan ses även en ökning i Västerbottens och Norrbottens län. Oftast har spridningen varit begränsad till specifika riskområden.

Enligt Folkhälsomyndighetens presstjänst kan antalet rapporterade fall av harpest hos människa variera kraftigt från år till år. För den senaste tioårsperioden handlar det om i medeltal drygt 300 fall per år.

Det innefattar allt från 859 rapporterade sjukdomsfall under toppåret 2015 till 87 rapporterade fall under 2017. Myndigheten påpekar att det under toppåret 2015 rapporterades 97 fall till och med den 9 augusti – det vill säga betydligt färre än hittills i år.

Harpest

Vid harpest (tularemi) insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående.

Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma. Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget.

Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor att bli frisk. Dödligheten utan behandling är låg, högst någon procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten