Läkartidningen kunde i går, torsdagen den 8 augusti, berätta att sju fast anställda överläkare vid medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus sagt upp sig på kort tid. Dessutom har en ST-läkare valt att sluta och ytterligare en begärt tjänstledigt. En av de överläkare som jobbar kvar på kliniken, Edwin van Asseldonk, förklarade för Läkartidningen att bedömningen är att man kommer att klara den akuta verksamheten, men att patientsäkerheten på sikt kan hotas.

Edwin van Asseldonk är facklig representant för Läkarförbundet och berättade att man från fackets sida skickat två brev till sjukhusledningen och kommunicerat sin oro för verksamheten. Det gällde dels de respiratorplatser som tagits bort från verksamheten, men även det faktum att det beslutats att den neddragning på nio vårdplatser som gjordes inför sommaren ska gälla året ut.

– Det krävs en plan för hur arbetet på medicinkliniken ska bedrivas framöver. Vi måste kunna känna att vi har regionen med oss, och arbetet måste ske tillsammans med personalen på golvet, förklarade Edwin van Asseldork.

Han framhöll också vikten av att man kommer igång med rekrytering till alla viktiga positioner som försvunnit.

Nu kommer det kritik från politikerleden i regionen. Oppositionspolitikern Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) kräver att den politiska majoriteten kallar till krismöte om personalsituationen på Oskarshamns sjukhus.

Hon kallar uppgiften om att sju överläkare och en ST-läkare sagt upp sig för »spiken i kistan« för medicinkliniken i en intervju i tidningen Östra Småland. Hon får stöd av vice ordförande i regionens personalutskott, Carl Dahlin (M), som säger till tidningen att »den politiska majoriteten spelar ett farligt spel med tillgängligheten och patientsäkerheten«. S, C och L (»Länsunionen«) har den politiska majoriteten i regionen och enligt Carl Dahlin (M) är det dags att de klargör för medborgarna vad de vill med Oskarshamns sjukhus.

Regionrådet Christer Jonsson (C), hälso- och sjukvårdsansvarig, säger dock till Östra Småland att ett krismöte inte är aktuellt. Att kalla situationen vid medicinkliniken för kris menar han är att ta det väldigt långt. Däremot framgår det att han håller med Läkarförbundets representant Edwin van Asseldonk om vikten av att det snabbt rekryteras ny personal. Där sätter regionrådet sin tillit till kliniken:  

– Rekryteringsarbetet sköter man på kliniken och det har man gjort i alla tider och vi från politiken får följa det för att se om man behöver extra insatser på något sätt. Det ska ändå sägas att i ett något längre perspektiv är det tyvärr inget nytt att medicinkliniken har gått upp och ner när det gäller bemanning med läkare. Nu har man haft en period med väldigt bra bemanningen och nu får man större utmaningar under en period innan man lyckas fylla de lediga positionerna, säger han till tidningen. 

Edwin van Asseldonk konstaterade i Läkartidningen att det är positivt att man lyckats rekrytera en hematolog, men känner oro för att rekryteringsarbetet till många andra viktiga tjänster inte ens börjat. Speciellt bekymmersamt är att kliniken saknar en specialist i gastroenterologi.

– Jag hoppas verkligen att det går att rekrytera en kollega med spetskompetens inom gastorenterologi. Just nu måste vi få hjälp inom det området från Kalmar och Västervik och det är naturligtvis inte optimalt för patienterna, förklarar Edwin van Asseldonk.

Tidningen Östra Småland har även nått sjukhuschefen Birgitta Hjalmarsson. Hon anser att det, som Edwin van Asseldonk förklarade i Läkartidningen, finns olika anledningar till att de åtta läkarna sagt upp sig. Att det skulle bero på minskningarna av antalet vårdplatser tror hon inte, inte heller på en allmän oro för framtiden. Oro finns det på alla sjuhus, säger hon.

Den förlängda stängningen på en vårdavdelning beror dessutom inte på läkardelen, förklarar sjukhuschefen utan på brist på sjuksköterskor. I hela Sverige har små sjukhus svårare att rekrytera personal än de stora sjukhusen, säger Birgitta Hjalmarsson till tidningen och tillägger att man nu »arbetar med att göra så att alla anställda känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetsmiljö«.