Läkaren skulle byta arbete och ska då ha tagit med sig uppgifter om patienterna som hen haft på sin lista, men  samtidigt raderat uppgifterna hos sin gamla klinik, rapporterar Dagens Nyheter

Det hela uppdagades när en förälder tidigare i somras ringde för att boka tid hos den privata kliniken, som ingår i Region Stockholms vårdval. Det visade sig då att det inte fanns några uppgifter om barnet i fråga.

Klinikens interna utredning visar att läkaren efter avslutad anställning gått in i journalsystemet 204 gånger och raderat uppgifter. 

– Att vi nu inte vet vilka patienter som raderats är katastrofalt. Vi har ansvaret över dem, men ingen kontroll över hur läkaren hanterar dem vid sin nya arbetsplats. Det riskerar att göra barn handikappade, om de inte behandlas i tid, säger vd:n till DN.

Vårdgivaren har anmält saken till Inspektionen för vård och omsorg, Datainspektionen och Polisen, som nu inlett en förundersökning.

Vd:n för vårdgivaren tycker inte att Region Stockholm har tagit händelsen på tillräckligt stort allvar. Det rör sig om minst 150–200 barn och risken är att information om dessa nu faller mellan stolarna.

Lena Hanberg, avdelningschef för somatisk specialistvård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, svarar i en skriftlig kommentar till DN att de ser allvarligt på saken och har krävt en handlingsplan från den aktuella vårdgivaren. 

Tidningen har också pratat med läkaren i fråga som i dagsläget inte anser sig behöva kommentera saken. Denna säger också att hen bara tagit med listan över patienterna.