Det har tidigare varit känt att personer med ADHD har en ökad risk att dö i förtid, men osäkerhet har rått kring riskernas orsaker och om psykiatrisk samsjuklighet har betydelse. 

I en studie, som publiceras i JAMA Psychiatry, har forskare undersökt specifika dödsorsaker vid ADHD, bland annat risk för självmord och oavsiktliga skador som trafikolyckor, samt om psykiatrisk samsjuklighet som debuterat tidigt (exempelvis autismspektrumstörning) och sent (exempelvis missbruksrelaterad sjukdom) hade någon betydelse. 

I studien användes nationella sjukvårdsregistren med 2 675 615 individer, varav 86 670 (3,2 procent) med ADHD-diagnos, födda i Sverige mellan 1983 och 2009.

Studien visar enligt forskarna att psykiatrisk samsjuklighet har stor betydelse för den ökade risken för tidig död vid ADHD. Risken var högre för personer som fått diagnosen sent i livet, och sambandet var starkare för vuxna än hos barn. 

Tidigt debuterad psykiatrisk samsjuklighet hade starkast samband med dödsfall av naturliga skäl medan senare debut av psykiatrisk samsjuklighet främst påverkade dödsfall av onaturliga skäl, som till exempel självmord.

– Bättre förståelse för hur psykiatrisk samsjuklighet påverkar sambanden mellan ADHD och förtidig död skulle kunna underlätta övervakning, ingripande och förebyggande åtgärder, säger Shihua Sun, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande. 

Forskarna tror att ökad medvetenhet om och vård av psykiatrisk samsjuklighet kan bidra till att minska allvarliga följder av ADHD. En annan av artikelförfattarna, Henrik Larsson, professor vid Örebro universitet och gästprofessor vid Karolinska institutet, säger i pressmeddelandet: 

– Huvudbudskapet är att sjukvården och behandlande läkare bör överväga psykiatrisk samsjuklighet noggrant i sin riskbedömning, eftersom det kan hjälpa dem att identifiera vilka som löper ökad risk för förtidig död.