Regeringen vill att det ska bli enklare för medborgarna att få överblick över sin vaccinationshistorik. Därför får E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten nu i uppdrag att tillsammans utreda hur ett digitalt register ska bli verklighet. 

Förhoppningen är att ett samlat register också ska minimera risken för under- och övervaccinering.

– Folk kommer inte ihåg vad man tagit för sprutor eller hittar inte sina kort och då är det lätt att man tar en extra dos för säkerhets skull. Man får i sig vaccin som man egentligen inte behöver, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) till Svenska Dagbladet

Uppdraget ska redovisas redan den 15 juni 2020. E-hälsomyndigheten ansvarar för att samordna arbetet. 

– Vi hoppas att få till det väldigt snart, förhoppningsvis inom två år om inte förstudien visar några väldigt svåra integritetsfrågor, säger Anders Ygeman.

I dag dokumenteras vaccinationer i journalsystemet hos den vårdgivare där vaccinationen ges. Det är bara vaccinationer som ges inom ramen för de nationella vaccinationsprogrammen som rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.