Precis som många andra regioner brottas Region Örebro län med en dålig ekonomi. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har aviserat ett underskott motsvarande 400 miljoner kronor för helåret 2019. Tidigare har politikerna också gett hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans.  

Och nu har regionstyrelsen beslutat att kostnaderna inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter ska minska rejält. Redan 2021 ska kostnaden vara 10 procent lägre, vilket motsvarar 100 miljoner kronor. 

– Sedan tidigare jobbar hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar med handlingsplaner för en ekonomi i balans, och nu måste administration göra det samma. Ska vi vända utvecklingen krävs att vi alla tar krafttag, säger Andras Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär omedelbar återhållsamhet med löpande kostnader och ett anställningsstopp för personal inom ledning och administration. Dessutom ska det göras en total översyn av den administrativa delen av verksamheten, där åtgärderna ska ha full effekt år 2021.